ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Northern Clinics of Istanbul The relationship between coronary artery disease and SIRT1 protein [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(6): 631-635 | DOI: 10.14744/nci.2020.31391

The relationship between coronary artery disease and SIRT1 protein

Lutfu Askin, Hakan Tibilli, Okan Tanrıverdi, Serdar Turkmen
Department of Cardiology, Adiyaman Training and Research Hospital, Adiyaman, Turkey

Endothelial cell dysfunction proceeding with increased inflammation and monocyte increase is one of the main causes of vessel injury in CAD. SIRT1 (Sirtuin 1) protein plays an important role in the regulation of cellular physiological mechanisms. SIRT1 has roles in regulating angiogenesis and preventing endothelial dysfunction and reperfusion injury due to ischemia. Suppression of SIRT1 causes monocyte affinity due to endothelial dysfunction. Sirtuins activators are involved in pathologies of many diseases with promising treatments. The objective of this review is to summarize the current progress and future directions of sirtuin protein in the field of CAD.

Keywords: Coronary artery disease, endothelial cell dysfunction; inflammation; Sirtuin 1.

Koroner Arter Hastalığı ve SIRT1 Protein Arasındaki İlişki

Lutfu Askin, Hakan Tibilli, Okan Tanrıverdi, Serdar Turkmen
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adıyaman

KAH' da artmış inflamasyon ve monosit artışı ile devam eden endotel hücre disfonksiyonu damar hasarının ana nedenlerinden biridir. SIRT1 (Sirtuin 1) proteini, hücresel fizyolojik mekanizmaların düzenlenmesinde önemli rol oynar. SIRT 1, anjiyogenezin düzenlenmesi ve endotel disfonksiyonunun ve iskemi kaynaklı reperfüzyon hasarının önlenmesinde rol alır. SIRT 1'in baskılanması, endotelyal disfonksiyonuna bağlı monosit afinitesine neden olur. Sirtuin aktivatörleri gibi ümit vaat eden tedavilerle birçok hastalığın patolojilerinde yer almaktadır. Bu derlemenin amacı, sirtuin proteininin KAH alanındaki mevcut ilerlemesini ve gelecekteki yönlerini özetlemektir. (NCI-2019-0223.R1)

Anahtar Kelimeler: Endotel hücre disfonksiyonu, inflamasyon, koroner arter hastalığı, Sirtuin 1

Lutfu Askin, Hakan Tibilli, Okan Tanrıverdi, Serdar Turkmen. The relationship between coronary artery disease and SIRT1 protein. North Clin Istanb. 2020; 7(6): 631-635

Corresponding Author: Lutfu Askin
LookUs & Online Makale