ISSN: 2148-4902 | E-ISSN: 2536-4553
Adenoid cystic carcinoma of the parotid metastasising to the dura fifteen years post primary resection: A case report [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2020; 7(3): 294-297 | DOI: 10.14744/nci.2019.12844

Adenoid cystic carcinoma of the parotid metastasising to the dura fifteen years post primary resection: A case report

Gulpembe Bozkurt1, George Jayan2, Abdullah Soydan Mahmutoglu3
1Department of Otolaryngology, Acibadem University Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Hepatobiliary Surgery, Northern General Hospital, Sheffield, UK
3Department of Radiology, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Adenoid cystic carcinoma (ACC), regardless of the primary site, is typically characterized by a long clinical course associated with a high rate of distant metastases. Intracranial metastasis of ACC is a very rare entity with only few reported cases in the literature. In this study, we report an unusual case of extra-axial intracranial metastasis of ACC in the dura. The primary parotid gland tumour was resected 15 y back. No recurrence had been detected before the occurrence of extra-axial metastasis. After surgical decompression, palliative radiotherapy was administered. To our knowledge, this is the longest interval for the development of metastases following excision of a parotid adenoid cystic carcinoma. This case can raise awareness across specialties that patients with adenoid cystic carcinoma are still at risk of developing metastases even following specialist discharge.

Keywords: Adenoid cystic carcinoma, brainstem compression; distant metastasis; extra-axial intracranial metastasis; perineural invasion.

Primer rezeksiyonu takiben 15 sene sonra dura metastazıyla seyreden parotis bezi adenoid kistik karsinomu: Bir olgu sunumu

Gulpembe Bozkurt1, George Jayan2, Abdullah Soydan Mahmutoglu3
1Department of Otolaryngology, Acibadem University Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Hepatobiliary Surgery, Northern General Hospital, Sheffield, UK
3Department of Radiology, Istanbul Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Adenoid kistik karsinom (AKK), primer bölgeden bağımsız, tipik olarak yüksek oranda uzak metastaz ile birliktelik gösterebilen uzun bir klinik seyir ile karakterizedir. AKK’ un intrakraniyal metastazı uluslararası literatürde bildirilen nadir vakalarla sınırlıdır. AKK’ un durada nadir bir ekstraaksiyal intrakraniyal metastazını bildiriyoruz. Primer parotis tümörü 15 sene önce rezeke edilmiştir. Ekstraaksiyal metastaz ortaya çıkana kadar herhangi bir nüks saptanmamıştır. Cerrahi dekompresyon sonrası, palyatif radyoterapi uygulanmıştır. Bildiğimiz kadarıyla, bu vaka, parotis AKK eksizyonunu takiben metastaz görülmesinin en uzun olduğu intervaldir. Bu vaka, ilgili branşlarda, AKK tedavisi sonrasında çok uzun yıllar sonra bile uzak metastaz gelişebilme ihtimali ile ilgili farkındalık yaratmaktadır. (NCI-2018-0116.R2)

Anahtar Kelimeler: adenoid kistik karsinom, beyin sapı basısı, extraaksiyal intrakraniyal metastaz, perinöral invazyon, uzak metastaz

Gulpembe Bozkurt, George Jayan, Abdullah Soydan Mahmutoglu. Adenoid cystic carcinoma of the parotid metastasising to the dura fifteen years post primary resection: A case report. North Clin Istanb. 2020; 7(3): 294-297

Corresponding Author: Gulpembe Bozkurt
LookUs & Online Makale