ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 5 Sayı : 1 Yıl : 2018

 
North Clin Istanb: 4 (3)
Cilt: 4  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Aloe vera bazlı Nerium oleander ekstraktının yara iyileştirme potansiyelinin incelenmesi
Evaluation of the wound healing potential of Aloe vera-based extract of Nerium oleander
Sevcan Gul Akgun, Sezgin Aydemir, Naziye Ozkan, Meral Yuksel, Semra Sardas
PMID: 29270567  PMCID: PMC5724913  doi: 10.14744/nci.2017.94914  Sayfalar 205 - 212 (276 kere görüntülendi)

2.
Merkezi sinir sistemi tümörlü kadaverik donörlerden karaciğer nakli: İnönü deneyimleri
Deceased donor liver transplantation from donors with central nervous system malignancy: Experience of the Inonu University
Volkan Ince, Veysel Ersan, Fatih Ozdemir, Bora Barut, Cemalettin Koc, Burak Isik, Cuneyt Kayaalp, Sezai Yilmaz
PMID: 29270568  PMCID: PMC5724914  doi: 10.14744/nci.2017.74436  Sayfalar 213 - 217 (196 kere görüntülendi)

3.
Polikistik over sendromlu hastalarda vücut kitle indeksi ve insulin direncinin yardımla üreme üzerine etkisi
Impact of insulin resistance and obesity on intracytoplasmic sperm injection outcomes in young women with polycystıc ovary syndrome
Yigit Cakiroglu, Emek Doger, Fisun Vural, Sule Yildirim Kopuk, Birol Vural
PMID: 29270569  PMCID: PMC5724915  doi: 10.14744/nci.2017.79663  Sayfalar 218 - 224 (185 kere görüntülendi)

4.
Çocukluk çağı boyun kitlelerine klinik yaklaşım: 98 olgunun retrospektif analizi
Clinical approach to pediatric neck masses: Retrospective analysis of 98 cases
Ozlem Unsal, Pinar Soytas, Seyhan Ozakkoyunlu Hascicek, Berna Uslu Coskun
PMID: 29270570  PMCID: PMC5724916  doi: 10.14744/nci.2017.15013  Sayfalar 225 - 232 (173 kere görüntülendi)

5.
Metformin kullanan tip 2 diyabetes mellitus’lu hastalarda vitamin b12 eksikliğinin periferal nöropati ile ilişkisinin incelenmesi
Investigation of the vitamin B12 deficiency with peripheral neuropathy in patients with type 2 diabetes mellitus treated using metformin
Serdar Olt, Orhan Oznas
PMID: 29270571  PMCID: PMC5724917  doi: 10.14744/nci.2017.98705  Sayfalar 233 - 236 (204 kere görüntülendi)

6.
Postmenopozal osteoporozda lipid profili ve plazma aterojenik indeksi
Lipid profile and plasma atherogenic index in postmenopausal osteoporosis
Gulcin Sahin Ersoy, Engin Ersin Simsek, Dogan Vatansever, Halim Omer Kasikci, Buket Keser, Onder Sakin
PMID: 29270572  PMCID: PMC5724918  doi: 10.14744/nci.2017.61587  Sayfalar 237 - 241 (152 kere görüntülendi)

7.
Femoro-tibial açı ile meniskal yaralanma arasındaki ilişkinin değerlendirmesi
Evaluation of the relationship between the femoro-tibial angle and meniscal injury
Mehmet Sirik
PMID: 29270573  PMCID: PMC5724919  doi: 10.14744/nci.2017.79847  Sayfalar 242 - 246 (151 kere görüntülendi)

8.
Türkiye'nin kırsal ve kentsel bölgelerinde doğum korkusu: İki populasyonun karşılaştırılması
Fear of childbirth in urban and rural regions of Turkey: Comparison of two resident populations
Filiz Okumus, Nevin Sahin
PMID: 29270574  PMCID: PMC5724920  doi: 10.14744/nci.2017.46693  Sayfalar 247 - 256 (184 kere görüntülendi)

9.
Acil servise başvuran rabdomiyoliz olgularının değerlendirilmesi
Evaluation of rhabdomyolysis patients who opted for emergency services
Serdar Ozdemir, Oktay Ocal, Gokhan Aksel
PMID: 29270575  PMCID: PMC5724921  doi: 10.14744/nci.2017.85619  Sayfalar 257 - 261 (147 kere görüntülendi)

10.
Karaciğer nakli hastalarında akut apandisit yönetimi: Alvarado skoru ne kadar etkili?
The management of acute appendicitis in liver transplant patients: How effective is the Alvarado score?
Volkan Ince, Bora Barut, Fatih Ozdemir, Veysel Ersan, Koray Kutluturk, Fatih Gonultas, Asim Onur, Burak Isik, Ramazan Kutlu, Sezai Yilmaz
PMID: 29270576  PMCID: PMC5724922  doi: 10.14744/nci.2017.24381  Sayfalar 262 - 266 (139 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Levetirasetam tedavisinin nadir bir komplikasyonu: Halüsinasyon
Hallucination: A rare complication of levetiracetam theraphy
Seher Erdogan, Mehmet Bosnak
PMID: 29270577  PMCID: PMC5724923  doi: 10.14744/nci.2016.44366  Sayfalar 267 - 269 (171 kere görüntülendi)

12.
Sağ atrial trombusü taklit eden büyük bir Chiari Network vakası
A case of a large Chiari network mimicking a right atrial thrombus
Sevinç Bayer Erdoğan, Serdar Akansel, Murat Sargın, Müge Evren Taşdemir Mete, Gökhan Arslanhan, Serap Aykut Aka
PMID: 29270578  PMCID: PMC5724924  doi: 10.14744/nci.2017.76094  Sayfalar 270 - 272 (180 kere görüntülendi)

13.
Herpes simpleks ensefaliti gelişen çocukta erken dönem rehabilitasyon sonuçları
Early rehabilitation results in a child who developed herpes simplex encephalitis
Seyma Toy, Filiz Ozdemir, Fatma Kizilay, Yuksel Ersoy, Hakan Apaydin
PMID: 29270579  PMCID: PMC5724925  doi: 10.14744/nci.2016.24582  Sayfalar 273 - 274 (150 kere görüntülendi)

14.
Adenokarsinom ve yolk sac tümörü bileşenleri ile mide kanseri: Nadir bir klinik tablo
Gastric cancer with adenocarcinoma and yolk sac tumor components: A rare entity
Metin Yalaza, Mehmet Tolga Kafadar, Ahmet Turkan
PMID: 29270580  PMCID: PMC5724926  doi: 10.14744/nci.2017.60437  Sayfalar 275 - 278 (166 kere görüntülendi)

15.
Subdural hematomla birlikte dural prostat metastazı
Dural prostate metastasis presenting as a subdural hematoma
Mehmet Resid Onen, Ali Erhan Kayalar, Ersin Haciyakupoğlu, İlkay Tosun, Gozde Kir, Sait Naderi
PMID: 5724927  PMCID: PMC5724927  doi: 10.14744/nci.2017.47354  Sayfalar 279 - 282 (148 kere görüntülendi)

16.
Katekolaminlere dirençli septik şoklu çocuk hastada terlipresin kullanımı
Using terlipressin in a pediatric patient with septic shock resistant to catecholamines
Seher Erdogan, Mehmet Bosnak
PMID: 29270582  PMCID: PMC5724928  doi: 10.14744/nci.2016.24085  Sayfalar 283 - 287 (153 kere görüntülendi)


 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale