ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 5 Sayı : 1 Yıl : 2018

 
North Clin Istanb: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Öğün sıklığı ve kalori kısıtlamasının sıçanlarda antioksidan sistem üzerine olumlu etkileri
Positive effects of meal frequency and calorie restriction on antioxidant systems in rats
Hasan Basri Savas, Fatih Gultekin, İbrahim Metin Ciris
PMID: 28971167  PMCID: PMC5613257  doi: 10.14744/nci.2017.21548  Sayfalar 109 - 116 (275 kere görüntülendi)

2.
İstanbulda Bir Üniversitede Beslenme Ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Ortoreksiya Nervoza Eğilimleri
Orthorexia nervosa tendency among students of the department of nutrition and dietetics at a university in Istanbul
Betül Karakuş, Seyhan Hıdıroğlu, Neşe Keskin, Melda Karavuş
PMID: 28971168  PMCID: PMC5613258  doi: 10.14744/nci.2017.20082  Sayfalar 117 - 123 (325 kere görüntülendi)

3.
Total diz artroplastilerinde kliniğimizde uygulanan analjezi rejimlerinin retrospektif değerlendirilmesi
Evaluation of analgesic regimens in total knee arthroplasty, retrospective study
Serkan Tulgar, Onur Selvi, Özgür Şentürk, Talat Ercan Şerifsoy, Selim Şanel, Sertaç Meydaneri
PMID: 28971169  PMCID: PMC5613259  doi: 10.14744/nci.2017.88598  Sayfalar 124 - 130 (211 kere görüntülendi)

4.
Önkol ve El Cerrahisinde RİVA ve Infraklavikuler Bloğun Karşılaştırılması
Comparison of RIVA and infraclavicular block in forearm and hand surgery
Zübeyir Sivrikaya, Güldem Turan, Reyhan Çetiner, Dilek Subaşı, Gülçin Öztürk, Asu Özgültekin, Osman Ekinci
PMID: 28971170  PMCID: PMC5613260  doi: 10.14744/nci.2017.89421  Sayfalar 131 - 140 (178 kere görüntülendi)

5.
Kliniğimizde Takip ve Tedavi Edilen İnvajinasyon Vakalarının Retrospektif Analizi
Retrospective analysis of cases of intestinal invagination treated and followed-up at our clinic
Bora Barut, Hüseyin Yönder, Kemal Barış Sarıcı, Fatih Özdemir, Volkan İnce
PMID: 28971171  PMCID: PMC5613261  doi: 10.14744/nci.2017.19970  Sayfalar 141 - 144 (178 kere görüntülendi)

6.
Aorto-Koroner Bypass Cerrahisi Sonrasında Postoperatif Atriyal Fibrilasyonu Tahmin Etmede Monosit HDL Oranının Rolü
The use of monocyte to HDL ratio to predict postoperative atrial fibrillation after aortocoronary bypass graft surgery
Ahmet İlker Tekkeşin, Mert İlker Hayıroğlu, Regayip Zehir, Ceyhan Türkkan, Muhammed Keskin, Göksel Çinier, Ahmet Taha Alper
PMID: 28971172  PMCID: PMC5613262  doi: 10.14744/nci.2017.53315  Sayfalar 145 - 150 (195 kere görüntülendi)

7.
Fibromyalji Hastalarında Amitriptilin ve Pregabalin Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması
A comparison of the effectiveness of amitriptilin and pregabalin treatment in fibromyalgia patients
Günseli Acet, Arzu Kaya, Semra Aktürk, Gürkan Akgöl
PMID: 28971173  PMCID: PMC5613263  doi: 10.14744/nci.2017.61687  Sayfalar 151 - 159 (192 kere görüntülendi)

8.
İmmun Trombositopenik Purpura Tanısı ile İzlenen Hastalarda Çölyak Hastalığı Sıklığının Araştırılması ve Literatür ile Karşılaştırılması
Investigation of celiac disease followed by immune thrombocytopenic purpura diagnosis in patients and comparison with literature
Hakan Sarbay, Halil Kocamaz, Mehmet Akın, Bayram Özhan
PMID: 28971174  PMCID: PMC5613264  doi: 10.14744/nci.2017.07279  Sayfalar 160 - 164 (153 kere görüntülendi)

9.
Sağlık Çalışanlarının Kan Transfüzyonuna Yönelik Bilgi Düzeylerinin Saptanması
Determination of health workers’ level of knowledge about blood transfusion
Ayşegül Beyazpınar Kavaklıoğlu, Selma Dağcı, Besey Ören
PMID: 28971175  PMCID: PMC5613265  doi: 10.14744/nci.2017.41275  Sayfalar 165 - 172 (241 kere görüntülendi)

10.
Antiagregan İlaç Kullanımı Proksimal Kolon Kanserinde Erken Tanı Nedeni midir?
Does antiaggregant administration lead to early diagnosis in proximal colon cancer?
Ulaş Aday, Ebubekir Gündeş, Hüseyin Çiyiltepe, Durmuş Ali Çetin, Kamuran Cumhur Değer, Selçuk Gülmez, Aziz Serkan Senger, Emre Bozdağ
PMID: 28971176  PMCID: PMC5613266  doi: 10.14744/nci.2017.80148  Sayfalar 173 - 179 (180 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
İliopsoas Hematomunda Ultrason Tedavisi
Ultrasound therapy in iliopsoas hematoma
Başak Bilir Kaya, Afitap İçağasıoğlu
PMID: 28971177  PMCID: PMC5613267  doi: 10.14744/nci.2016.73644  Sayfalar 180 - 184 (199 kere görüntülendi)

12.
Dural Sinüs Trombozunu Taklit Eden Dev Araknoid Granülasyon
Giant arachnoid granulation mimicking dural sinus thrombosis
Ercan Ayaz, Başak Atalay, Begümhan Baysal, Senem Şentürk, Ahmet Aslan
PMID: 28971178  PMCID: PMC5613268  doi: 10.14744/nci.2017.93063  Sayfalar 185 - 187 (161 kere görüntülendi)

13.
Yenidoğanda solunum sıkıntısının nadir bir nedeni: panhipopituitarizm
A rare cause of respiratory distress and edema in neonate: Panhypopituitarism
Fatma Dursun, Heves Kırmızıbekmez, Fazilet Metin
PMID: 28971179  PMCID: PMC5613269  doi: 10.14744/nci.2016.47450  Sayfalar 188 - 191 (168 kere görüntülendi)

14.
Erişkin Hastada Nadir Görülen Gastrointestinal Stromal Tümör Kaynaklı İleoileal İntususepsiyon Vakası
An infrequent case of intussusception caused by gastrointestinal stromal tumor in an adult patient
Mehmet Mahir Fersahoğlu, Ayşe Tuba Fersahoğlu, Nuriye Esen Bulut, Burcu Seher Anıl Narin, Sinan Tezer
PMID: 28971180  PMCID: PMC5613270  doi: 10.14744/nci.2015.53825  Sayfalar 192 - 194 (165 kere görüntülendi)

15.
Eruptiv Siringoma Ve Bilateral Nipple Vitiligo Beraberliği: Ortak Bir İmmunopatogenez Olabilir mi?
Coexistence of eruptive syringoma and bilateral nipple vitiligo: Could there be a common immunopathogenesis?
Şirin Yaşar, Nurhan Döner, Pembegül Güneş
PMID: 28971181  PMCID: PMC5613271  doi: 10.14744/nci.2016.51523  Sayfalar 195 - 198 (163 kere görüntülendi)

16.
Aşırı yemeye bağlı gastrik dilatasyon ölümcül olabilir.
Acute gastric dilatation due to binge eating may be fatal
Oğuzhan Dinçel, Mustafa Göksu
PMID: 28971182  PMCID: PMC5613272  doi: 10.14744/nci.2016.72677  Sayfalar 199 - 202 (734 kere görüntülendi)

ORIJINAL GÖRÜNTÜLER
17.
Behçet hastalığında nadir bir tutulum: Karotid arter anevrizması
A rare involvement in Behcet’s Disease: Carotid artery aneurysm
Hamit Serdar Başbuğ, Yalçın Günerhan, Hakan Göçer, Kanat Özışık
doi: 10.14744/nci.2017.97658  Sayfalar 203 - 204 (204 kere görüntülendi)


 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale