ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 4 Sayı : 2 Yıl : 2017

 
North Clin Istanb: 4 (2)
Cilt: 4  Sayı: 2 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Öğün sıklığı ve kalori kısıtlamasının sıçanlarda antioksidan sistem üzerine olumlu etkileri
Positive effects of meal frequency and calorie restriction on antioxidant systems in rats
Hasan Basri Savas, Fatih Gultekin, İbrahim Metin Ciris
doi: 10.14744/nci.2017.21548  Sayfalar 109 - 116 (123 kere görüntülendi)

2.
İstanbulda Bir Üniversitede Beslenme Ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Ortoreksiya Nervoza Eğilimleri
Orthorexia Nervosa Trends Among Students Of Nutrition And Dietetics Department At A University In Istanbul
Betül Karakuş, Seyhan Hıdıroğlu, Neşe Keskin, Melda Karavuş
doi: 10.14744/nci.2017.20082  Sayfalar 117 - 123 (125 kere görüntülendi)

3.
Total diz artroplastilerinde kliniğimizde uygulanan analjezi rejimlerinin retrospektif değerlendirilmesi
Evaluation of analgesic regimens in total knee artroplasty, retrospective study
Serkan Tulgar, Onur Selvi, Özgür Şentürk, Talat Ercan Şerifsoy, Selim Şanel, Sertaç Meydaneri
doi: 10.14744/nci.2017.88598  Sayfalar 124 - 130 (94 kere görüntülendi)

4.
Önkol ve El Cerrahisinde RİVA ve Infraklavikuler Bloğun Karşılaştırılması
Comparison of the RIVA and Infraclavicular Block in the Forarm and Hand Surgery
Zübeyir Sivrikaya, Güldem Turan, Reyhan Çetiner, Dilek Subaşı, Gülçin Öztürk, Asu Özgültekin, Osman Ekinci
doi: 10.14744/nci.2017.89421  Sayfalar 131 - 140 (73 kere görüntülendi)

5.
Kliniğimizde Takip ve Tedavi Edilen İnvajinasyon Vakalarının Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Follow-up and Treated Invagination Cases in Our Clinic
Bora Barut, Hüseyin Yönder, Kemal Barış Sarıcı, Fatih Özdemir, Volkan İnce
doi: 10.14744/nci.2017.19970  Sayfalar 141 - 144 (73 kere görüntülendi)

6.
Aorto-Koroner Bypass Cerrahisi Sonrasında Postoperatif Atriyal Fibrilasyonu Tahmin Etmede Monosit HDL Oranının Rolü
The Role Of Monocyte to HDL ratio to predict Postoperative Atrial Fibrillation After Aorto-Coronary Bypass Grafting
Ahmet İlker Tekkeşin, Mert İlker Hayıroğlu, Regayip Zehir, Ceyhan Türkkan, Muhammed Keskin, Göksel Çinier, Ahmet Taha Alper
doi: 10.14744/nci.2017.53315  Sayfalar 145 - 150 (77 kere görüntülendi)

7.
Fibromyalji Hastalarında Amitriptilin ve Pregabalin Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması
The Comparation of the Effectiveness of Amitriptilin and Pregabalin Treatment in Fibromyalgia Patients
Günseli Acet, Arzu Kaya, Semra Aktürk, Gürkan Akgöl
doi: 10.14744/nci.2017.61687  Sayfalar 151 - 159 (86 kere görüntülendi)

8.
İmmun Trombositopenik Purpura Tanısı ile İzlenen Hastalarda Çölyak Hastalığı Sıklığının Araştırılması ve Literatür ile Karşılaştırılması
Investigation of Celiac Disease in Patients Followed by Immun Thrombocytopenic Purpura Diagnosis and Comparison with Literature
Hakan Sarbay, Halil Kocamaz, Mehmet Akın, Bayram Özhan
doi: 10.14744/nci.2017.07279  Sayfalar 160 - 164 (75 kere görüntülendi)

9.
Sağlık Çalışanlarının Kan Transfüzyonuna Yönelik Bilgi Düzeylerinin Saptanması
Determination Of Health Employess' Blood Transfusion Direction Knowledge Levels
Ayşegül Beyazpınar Kavaklıoğlu, Selma Dağcı, Besey Ören
doi: 10.14744/nci.2017.41275  Sayfalar 165 - 172 (79 kere görüntülendi)

10.
Antiagregan İlaç Kullanımı Proksimal Kolon Kanserinde Erken Tanı Nedeni midir?
Does Antiaggregant Administration Lead to Early Diagnosis in Proximal Colon Cancer?
Ulaş Aday, Ebubekir Gündeş, Hüseyin Çiyiltepe, Durmuş Ali Çetin, Kamuran Cumhur Değer, Selçuk Gülmez, Aziz Serkan Senger, Emre Bozdağ
doi: 10.14744/nci.2017.80148  Sayfalar 173 - 179 (72 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
İliopsoas Hematomunda Ultrason Tedavisi
Ultrasound Therapy In Iliopsoas Hematoma
Başak Bilir Kaya, Afitap İçağasıoğlu
doi: 10.14744/nci.2016.73644  Sayfalar 180 - 184 (71 kere görüntülendi)

12.
Dural Sinüs Trombozunu Taklit Eden Dev Araknoid Granülasyon
Giant Arachnoid Granulation Mimicking Dural Sinus Thrombosis
Ercan Ayaz, Başak Atalay, Begümhan Baysal, Senem Şentürk, Ahmet Aslan
doi: 10.14744/nci.2017.93063  Sayfalar 185 - 187 (62 kere görüntülendi)

13.
Yenidoğanda solunum sıkıntısının nadir bir nedeni: panhipopituitarizm
A rare cause of respiratory distress and edema in neonate: panhypopituitarism
Fatma Dursun, Heves Kırmızıbekmez, Fazilet Metin
doi: 10.14744/nci.2016.47450  Sayfalar 188 - 191 (67 kere görüntülendi)

14.
Erişkin Hastada Nadir Görülen Gastrointestinal Stromal Tümör Kaynaklı İleoileal İntususepsiyon Vakası
An Infrequent Case Of Intussuception Caused By Gastrointestinal Stromal Tumour In An Adult Patient
Mehmet Mahir Fersahoğlu, Ayşe Tuba Fersahoğlu, Nuriye Esen Bulut, Burcu Seher Anıl Narin, Sinan Tezer
doi: 10.14744/nci.2015.53825  Sayfalar 192 - 194 (60 kere görüntülendi)

15.
Eruptiv Siringoma Ve Bilateral Nipple Vitiligo Beraberliği: Ortak Bir İmmunopatogenez Olabilir mi?
Coexistence Of Eruptive Syringoma With Bilateral Nipple Vitiligo: Can It Be A Common Immunopathogenesis?
Şirin Yaşar, Nurhan Döner, Pembegül Güneş
doi: 10.14744/nci.2016.51523  Sayfalar 195 - 198 (65 kere görüntülendi)

16.
Aşırı yemeye bağlı gastrik dilatasyon ölümcül olabilir.
Acute gastric dilatation due to binge eating may be fatal
Oğuzhan Dinçel, Mustafa Göksu
doi: 10.14744/nci.2016.72677  Sayfalar 199 - 202 (571 kere görüntülendi)

ORIJINAL GÖRÜNTÜLER
17.
Behçet hastalığında nadir bir tutulum: Karotid arter anevrizması
A rare involvement in Behçet’s Disease: Carotid artery aneurysm
Hamit Serdar Başbuğ, Yalçın Günerhan, Hakan Göçer, Kanat Özışık
doi: 10.14744/nci.2017.97658  Sayfalar 203 - 204 (63 kere görüntülendi) 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale