ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 4 Sayı : 1 Yıl : 2017

 
North Clin Istanb: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
DAVETLI EDITÖRYAL
1.
Bireysel Genomik ÇalışmalarınTürk Sağlık Hizmetleri Sistemine Entegrasyonu: İstanbul Kuzey Kamu Hastaneleri'nin GLAB ile beraber Kanser Odaklı Pilot Uygulaması
Integrating personalized genomics into Turkish healthcare system: A cancer-oriented pilot activity of Istanbul Northern Anatolian Public Hospitals with GLAB
Levent Doganay, Kamil Ozdil, Kemal Memisoglu, Seyma Katrinli, Emre Karakoc, Emrah Nikerel, Gizem Dinler Doganay
doi: 10.14744/nci.2017.38980  Sayfalar 1 - 3 (75 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
2.
Ekokardiyografik Epikardiyal Yağ Kalınlığı Ölçümü: İnflamatuvar Barsak Hastalarında Subklinik Ateroskleroz İçin Yeni Bir Tarama Testi
Echocardiographic epicardial fat thickness measurement: A new screening test for subclinic atherosclerosis in patients with inflammatory bowel diseases
Kamil Özdil, Zuhal Çalışkan, Nurşen Keleş, Oğuzhan Öztürk, Ahmet Selami Tekin, Resul Kahraman, Levent Doğanay, Kenan Demircioğlu, Yusuf Yılmaz, Mustafa Çalışkan
doi: 10.14744/nci.2017.74508  Sayfalar 4 - 12 (78 kere görüntülendi)

3.
Helicobacter pylori endemik bölgelerde duodenal biyopsi almak uygun mu?
Is duodenal biopsy appropriate in areas endemic for Helicobacter pylori?
Abdurrahman Sahin, Gulcin Cihangiroglu, Yilmaz Bilgic, Turan Calhan, Mustafa Cengiz
doi: 10.14744/nci.2017.85520  Sayfalar 13 - 21 (63 kere görüntülendi)

4.
Geriatrik olgularda serum vitamin B12 düzeyleri ve kırılganlık ilişkisi
Association between serum vitamin B12 level and frailty in older adults
Özge Dokuzlar, Pınar Soysal, Ahmet Turan Işık
doi: 10.14744/nci.2017.82787  Sayfalar 22 - 28 (56 kere görüntülendi)

5.
Hasta Ve Hasta Yakınlarına Verilen Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Eğitimin Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine Ve Enfeksiyon Oranlarına Etkisi
The effects of training inpatients and their relatives about infection control measures and subsequent rate of infection
Funda Öztürkan Erdek, Çiler Keleş Gözütok, Yeliz Doğan Merih, Ayşegül Alioğulları
doi: 10.14744/nci.2016.40316  Sayfalar 29 - 35 (63 kere görüntülendi)

6.
Neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) hemodiyaliz hastalarında demir eksikliği olmaksızın aneminin ve sekonder hiperparatiroidinin şiddetini yansıtır
Neutrophil gelatinase-associated lipocalin reflects the severity of anemia without iron deficiency and secondary hyperparathyroidism in hemodialysis patients
Irem Pembegul Yigit, Ramazan Ulu, Nevzat Gozel, Hulya Taskapan, Necip Ilhan, Ayhan Dogukan
doi: 10.14744/nci.2017.59002  Sayfalar 36 - 42 (55 kere görüntülendi)

7.
Çoklu Primer Tümörlü Hastaların Klinik Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Clinical features of the patient with multiple primary tumors: Single center experience
Ali Gökyer, Osman Köstek, Muhammet Bekir Hacioğlu, Bülent Erdoğan, Hilmi Kodaz, Esma Türkmen, İlhan Hacıbekiroğlu, Sernaz Uzunoğlu, İrfan Çiçin
doi: 10.14744/nci.2017.67044  Sayfalar 43 - 51 (61 kere görüntülendi)

8.
Ankilozan spondilitli hastalarda preobezitenin yaşam kalitesine,hastalık aktivitesine ve fonksiyonel duruma etkileri
The effects of pre-obesity on quality of life, disease activity, and functional status in patients with ankylosing spondylitis
Şeyma Toy, Davut Özbağ, Zühal Altay
doi: 10.14744/nci.2017.27122  Sayfalar 52 - 59 (53 kere görüntülendi)

9.
İlk trimesterda düşük PAPP-A değerleri ile plasental kalınlık, umbilikal kord ve umbilikal ven çapı ile ilişki var mıdır?
Is there any relationship between low PAPP-A levels and measures of umbilical vein and placental thickness during first trimester of pregnancy?
Gulsum Uysal, Sadan Tutus, Fulya Cagli, Cevdet Adiguzel
doi: 10.14744/nci.2017.26121  Sayfalar 60 - 65 (65 kere görüntülendi)

10.
Yükselmiş eritrosit dağılım genişliği kapak dışı atrial fibrilasyon hastalarında sol atrial staz ile ilişkilidir
Increased levels of red cell distribution width is correlated with presence of left atrial stasis in patients with non-valvular atrial fibrillation
Adnan Kaya, Ceyhan Tukkan, Ahmet Taha Alper, Baris Gungor, Kazim Serhan Ozcan, Mustafa Adem Tatlisu, Ahmet Ilker Tekkesin, Fatma Ozpamuk Karadeniz, Gulay Gok, Osman Kayapinar
doi: 10.14744/nci.2017.72324  Sayfalar 66 - 72 (59 kere görüntülendi)

11.
Kolesistektomi sonrası Akut Biliyer Pankreatit
Acute biliary pancreatitis in cholecystectomised patients
Fatih Çiftçi, Turgut Anuk
doi: 10.14744/nci.2017.08108  Sayfalar 73 - 76 (65 kere görüntülendi)

ORIJINAL GÖRÜNTÜLER
12.
Topikal 5-florourasil ile başarılı şekilde tedavi edilen Bowen hastalığı olgusu
Giant neglected Bowen’s disease lesion treated successfully with topical 5-fluorouracil
Emin Ozlu, Ragıp Ertas, Kemal Ozyurt, Yucel Tekin, Mustafa Atasoy
doi: 10.14744/nci.2017.77598  Sayfa 77 (49 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
İnkarsere İnguinal Herni’de Unutulmaması Gereken Bir Durum: Amyand Herni
A condition that should be kept in mind in incarcerated hernia: Amyand’s hernia
Mehmet Buğra Bozan, Fatih Mehmet Yazar, Fatih Erol, Evrim Gül, Ömer Doğan Alataş
doi: 10.14744/nci.2015.87609  Sayfalar 78 - 80 (58 kere görüntülendi)

14.
Sebebi bilinmeyen ateş nedeni olarak Sistemik Jüvenil İdyopatik Artrit
Systemic juvenile idiopathic arthritis as a fever of unknown origin
Çiğdem Hardal, Müferet Ergüven, Zuhal Aydan Sağlam
doi: 10.14744/nci.2016.07769  Sayfalar 81 - 84 (55 kere görüntülendi)

15.
Metilfenidat Monoterapisine Risperidon Eklenmesi ile Meydana Gelen Priapizm: Bir Olgu Sunumu
Priapism associated with the addition of risperidone to methylphenidate monotherapy: a case report
Hatice Ünver, Nursu Çakın Memik, Emrah Şimşek
doi: 10.14744/nci.2015.82574  Sayfalar 85 - 88 (54 kere görüntülendi)

16.
Diz ekleminin arka kompartmanında yerleşmiş eklem içi lipom: Nadir bir lokasyon
Intra-articular lipoma of the knee joint located in the posterior compartment: A rare location
Müjdat Bankaoğlu, Özge Yapıcı Uğurlar, Meriç Uğurlar, Mesut Mehmet Sönmez, Osman Tuğrul Eren
doi: 10.14744/nci.2016.03016  Sayfalar 89 - 92 (356 kere görüntülendi)

17.
Rektumda Yabancı Cisimler: 2 Olgunun Sunumu
Foreign bodies in the rectum: 2 Case reports
Sezgin Zeren, Zülfü Bayhan, Mustafa Cem Algın, Metin Mestan, Ufuk Arslan
doi: 10.14744/nci.2015.30592  Sayfalar 93 - 96 (54 kere görüntülendi)

18.
İntranazal steroid kullanımına bağlı iatrojenik Cushing Sendromu
Iatrogenic Cushing’s syndrome caused by intranasal steroid use
Fatma Dursun, Heves Kırmızıbekmez
doi: 10.14744/nci.2016.38981  Sayfalar 97 - 99 (369 kere görüntülendi)

DAVETLI DERLEME
19.
Çocukluk çağında, yenidoğanda ve fetüste karbonmonoksit intoksikasyonu epidemiyoloji, patofizyoloji, klinik değerlendirme ve tedavi
Epidemiology, pathophysiology, clinical evaluation, and treatment of carbon monoxide poisoning in child, infant, and fetus
Atilla Alp Gözübüyük, Hüseyin Dağ, Alper Kaçar, Yakup Karakurt, Vefik Arıca
doi: 10.14744/nci.2017.49368  Sayfalar 100 - 107 (49 kere görüntülendi) 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale