ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 5 Sayı : 1 Yıl : 2018

 
North Clin Istanb: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Obes adelosanlarda nötrofil lenfosit oranı
Neutrophil lymphocyte ratio in obese adolescents
Murat Aydın, Ahsen Yılmaz, Mustafa Metin Donma, Feti Tulubas, Muhammed Demirkol, Murat Erdoğan, Ahmet Gürel
PMID: 28058347  PMCID: PMC5175101  doi: 10.14744/nci.2015.25238  Sayfalar 87 - 91 (654 kere görüntülendi)

2.
Sonografik fetal ense kalınlığı ve baş-popo mesafesi ölçümlerindeki operatörler arasındaki farklılığın kombine ilk trimester taraması üzerine klinik etkisini değerlendirmek için prospektif bir çalışma
A Prospective Study To Assess The Clinical Impact of Interobserver Reliability of Sonographic Fetal Nuchal Translucency and Crown-Rump Length on Combined First-Trimester Screening
Hüseyin Aksoy, Sezin Özyurt, Ülkü Aksoy, Erol Mutlu, Şadan Tutuş, Mustafa Alparslan Babayiğit, Gökhan Açmaz, Özge İdem Karadağ, Burak Yücel
PMID: 28058348  PMCID: PMC5175102  doi: 10.14744/nci.2015.08370  Sayfalar 92 - 100 (552 kere görüntülendi)

3.
Cerrahi olarak tedavi edilen mide kanserlerinin analizi: Türkiye'de bir üçüncü basamak hastanenin deneyimleri
Analysis of surgically treated gastric cancers: A tertiary hospital experience in Turkey
Orhan Alimoğlu, Abdullah Şişik, Tunç Eren, Suat Aktaş, Fatih Başak, Metin Leblebici, Gürhan Baş
PMID: 28058349  PMCID: PMC5175086  doi: 10.14744/nci.2015.48569  Sayfalar 101 - 106 (726 kere görüntülendi)

4.
Üst solunum yolu enfeksiyonları reçete değerlendirmesi
Upper respiratory tract infections evaluation of prescriptions
Serdar Özdemir, Tuba Cimilli Öztürk, Yasin Metiner, Rohat Ak, Oktay Öcal
PMID: 28058350  PMCID: PMC5175087  doi: 10.14744/nci.2015.69885  Sayfalar 107 - 114 (948 kere görüntülendi)

5.
Kronik Subdural Hematomun Cerrahi Tedavisinde Subgaleal ve Subdural Kapalı Drenaj Sistemlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Subgaleal and Subdural Closed Drainage System in Surgical Treatment of Chronic Subdural Hematoma
Şükrü Oral, Resul Emin Börklü, Ahmet Küçük, Halil Ulutabanca, Ahmet Selçuklu
PMID: 28058351  PMCID: PMC5175088  doi: 10.14744/nci.2015.06977  Sayfalar 115 - 121 (554 kere görüntülendi)

6.
Adölesan gebeliklerin obstetrik ve neonatal sonuçları
Obstetric and neonatal outcomes of adolescent pregnancy
Tuncay Yüce, Seda Şahin Aker, Mehmet Murat Seval, Erkan Kalafat, Feride Söylemez
PMID: 28058352  PMCID: PMC5175089  doi: 10.14744/nci.2015.86158  Sayfalar 122 - 127 (639 kere görüntülendi)

7.
Obstetrik ve Yenidoğan Bakım Hizmetlerinin Entegre Sunulmasının Annelerin Postpartum Sağlık Hizmetlerinden Faydalanımına Etkisi
The impact of Integrated Obstetric and Neonatal Services on Maternal Postpartum Health Care Services Utilization
Fisun Vural, Filiz Yıldırım, Birol Vural
PMID: 28058353  PMCID: PMC5175090  doi: 10.14744/nci.2015.23865  Sayfalar 128 - 135 (521 kere görüntülendi)

8.
Enfeksiyon dışı nedenlerle hastaneye başvuran çocuk yaş gruplarında anti- DNaz B antikoru normal üst sınır değerinin saptanması
Detection of anti- DNase B antibody upper normal values in children's age groups who were admitted to hospital with noninfectious reasons
Servet Delice, Rıza Adaleti, Simin Cevan, Pınar Alagöz, Aynur Bedel, Çağatay Nuhoğlu, Sebahat Aksaray
PMID: 28058354  PMCID: PMC5175091  doi: 10.14744/nci.2015.39358  Sayfalar 136 - 141 (557 kere görüntülendi)

9.
Doğum Memnuniyet Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması
The Bırth Satısfactıon Scale: Turkısh Adaptatıon, Valıdatıon And Relıabılıty Study
Fatma Çoşar Çetin, Ayşe Sezer, Yeliz Doğan Merih
PMID: 28058355  PMCID: PMC5175092  doi: 10.14744/nci.2015.40412  Sayfalar 142 - 150 (1414 kere görüntülendi)

ORIJINAL GÖRÜNTÜLER
10.
Penetran Ateşli Silah Yaralanması; Bir Görüntülü Olgu
Penetrating Gunshot Injury; A Case Image
Adnan Kaya, Emine Caliskan, Ahmet Oz, Muhammet Keskin
PMID: 28058356  PMCID: PMC5175093  doi: 10.14744/nci.2015.78941  Sayfa 151 (556 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
11.
Batın Duvarında Primer Subkutan Kist Hidatik: Olgu Sunumu
Primary Subcutaneous Cyst Hydatid In The Abdominal Wall: A Case Report
Mehmet Gülmez, Aysun Şimşek Çelik, Sevcan Alkan, Buğu Usanma Koban, Rümeysa Soyalan Önal, Mehmet Ali Uzun
PMID: 28058357  PMCID: PMC5175094  doi: 10.14744/nci.2015.58066  Sayfalar 152 - 154 (544 kere görüntülendi)

12.
Plevral Efüzyonun Nadir Bir Sebebi: Erişkin Still Hastalığı
A Rare Cause of Pleural Effusion: Adult Onset Still’s Disease
Soner Demirbaş, Orkide Kutlu, Bahar Kandemir, Abdullah Sakin
PMID: 28058358  PMCID: PMC5175095  doi: 10.14744/nci.2015.04696  Sayfalar 155 - 158 (578 kere görüntülendi)

13.
Psoriazis Vulgaris Hastasında Metotreksat Kullanımına Sekonder Gelişen Pulmoner Fibrozis
A Case Of Psoriasis Vulgaris With Pulmoner Fibrosis Secondary To Methotrexate
Ayşe Serap Karadağ, Asiye Kanbay, Emin Özlü, Tuğba Kevser Uzunçakmak, Canan Gedik, Necmettin Akdeniz
PMID: 28058359  PMCID: PMC5175096  doi: 10.14744/nci.2015.97759  Sayfalar 159 - 161 (719 kere görüntülendi)

14.
Nörofibromatozisli Bir Hastada Nadir Görülen Bir Malignite: Mide Adenokarsinomu
A rare malignancy in a patient with neurofibromatosis: Gastric adenocarcinoma.
Bora Barut, Volkan İnce, Fatih Özdemir, Murat Harputluoğlu, Burak Işık
PMID: 28058360  PMCID: PMC5175097  doi: 10.14744/nci.2015.33042  Sayfalar 162 - 164 (499 kere görüntülendi)

15.
Diyabetik nöropatik amiyotrofi ve kaşeksi birlikteliği: Literatür eşliğinde olgu sunumu
Concomitance of diabetic neuropathic amyotrophy and cachexia: A case report with review of the literature
Tuba Tülay Koca
PMID: 28058361  PMCID: PMC5175098  doi: 10.14744/nci.2015.52523  Sayfalar 165 - 170 (589 kere görüntülendi)

16.
Akut batının nadir nedeni – epiploik apandisit: iki olgu sunumu
An unusual cause of acute abdomen – epiploic appendagitis: report of two cases
Buşra Burcu, Özgür Ekinci, İbrahim İnan, Ferman Tevfik Özyalvaç, Turgut Tunç Eren, Orhan Alimoğlu
PMID: 28058362  PMCID: PMC5175099  doi: 10.14744/nci.2015.25338  Sayfalar 171 - 174 (624 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
17.
Sentetik kannabinoidler ve Renal Hasar
Synthetic cannabinoids and Renal Injury
Alper Alp
PMID: 28058363  PMCID: PMC5175100  doi: 10.14744/nci.2015.82246  Sayfalar 175 - 176 (693 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF


 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale