ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 5 Sayı : 1 Yıl : 2018

 
North Clin Istanb: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Miyop ve astigmat gözlerde aberasyonların ve retinal imaj kalitesinin kontakt lens uygulaması öncesi ve sonrası değerlendirilmesi
Assessment of aberrations and visual quality differences between myopic and astigmatic eyes before and after contact lens application
Mustafa Demir, Sevda Aydın Kurna, Tomris Şengör, Tuğba Gençağa Atakan, Tayfun Şahin
PMID: 28058332  PMCID: PMC5175044  doi: 10.14744/nci.2015.87487  Sayfalar 1 - 6 (575 kere görüntülendi)

2.
İskemik inmede sol atriyal dilatasyon sıklığı
Frequency of left atrial dilatation in ischemic stroke
Handan Cemile Mısırlı, Havva Tuğba Yanar, Şerife Neşe Erdoğan, Elvan Cevizci Akkılıç, Duygu Özkan, Tamer Bayram, Özkan Araz
PMID: 28058333  PMCID: PMC5175056  doi: 10.14744/nci.2015.83007  Sayfalar 7 - 12 (641 kere görüntülendi)

3.
İstanbul'da bir Aile Sağlığı Merkezine (ASM) başvuran erişkinlerin otizm konusunda bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi
A study exploring knowledge, attitudes and behaviours towards autism among adults applying to a Family Health Center in Istanbul
Ayşen Sürmen, Seyhan Hıdıroğlu, Hamide Hande Usta, Muhammed Awiwi, Ahmet Saki, Melda Karavuş, Ahmet Karavuş
PMID: 28058334  PMCID: PMC5175045  doi: 10.14744/nci.2015.83723  Sayfalar 13 - 18 (574 kere görüntülendi)

4.
Organ bağışı ve nakli konusunda üniversite öğrencilerinin bilgi düzeyleri ve tutumları
Knowledge levels of and attitudes to organ donation and transplantation among university students
Onur Özlem Köse, Muhammed Fatih Önsüz, Ahmet Topuzoğlu
PMID: 28058335  PMCID: PMC5175046  doi: 10.14744/nci.2015.58070  Sayfalar 19 - 25 (796 kere görüntülendi)

5.
Boğulmuş karın duvarı fıtıklarında yama kullanımı, erken dönem sonuçlar.
Management of strangulated abdominal wall hernias with mesh; early results
Mustafa Ozbağrıaçık, Gürhan Baş, Fatih Başak, Abdullah Şişik, Aylin Acar, İlyas Kudaş, Metin Yücel, Adnan Özpek, Orhan Alimoğlu
PMID: 28058336  PMCID: PMC5175047  doi: 10.14744/nci.2015.03522  Sayfalar 26 - 32 (583 kere görüntülendi)

6.
Eskişehir İli Kırsalında Yaşayan Kişilerin Saha Araştırmalarına Katılımları ve Katılımlarını Etkileyen Faktörler
Participation of people living in rural areas of Eskisehir province in field researches, and factors affecting their rates of participation
Özkan Özay, Emine Ayhan, Muhammed Fatih Önsüz, Burhanettin Işıklı, Selma Metintaş
PMID: 28058337  PMCID: PMC5175048  doi: 10.14744/nci.2015.93823  Sayfalar 33 - 40 (646 kere görüntülendi)

7.
İç Hastalıkları Kliniklerinde Aspirasyon Pnömonisi Tanısı ile Yatan Hastaların Sosyodemografik, Klinik Özellikleri ve Mortalite Üzerine Etkili Faktörler
The effect of sociodemographic and clinical features on mortality in patients with diagnosis of aspiration pneumonia
Mehmet Nuri Özer, Mehmet Uzunlulu, Aytekin Oğuz, Osman Köstek, Erdal Akyer, Mümtaz Takır
PMID: 28058338  PMCID: PMC5175049  doi: 10.14744/nci.2015.41713  Sayfalar 41 - 47 (659 kere görüntülendi)

8.
Çocukluk çağı deri biyopsisi sonuçlarının 3 yıllık retrospektif değerlendirilmesi
Three years of retrospective evaluation of skin biopsy results in childhood
Şeyma Özkanlı, Ebru Zemheri, İlkin Zindancı, Burçe Kuru, Tülay Zenginkinet, Ayşe Serap Karadağ
PMID: 28058339  PMCID: PMC5175050  doi: 10.14744/nci.2015.99608  Sayfalar 48 - 54 (631 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
Varicella Zoster Enfeksiyonuna Benzer Döküntü ile Seyreden Serratia Marcessens: Vaka Sunumu
Serratia marcessens infection presenting with papillovesicular rash similar to varicella zoster infection: a case report
Aysenur Bahadır, Erol Erduran
PMID: 28058340  PMCID: PMC5175051  doi: 10.14744/nci.2015.27928  Sayfalar 55 - 58 (725 kere görüntülendi)

10.
Prolabe intraduktal papilloma: Olgu sunumu
A prolapsed intraductal papilloma: a case report
Talha Atalay, Alaattin Öztürk, Zuhal Yananlı, Ömer Faruk Akıncı
PMID: 28058341  PMCID: PMC5175052  doi: 10.14744/nci.2014.18209  Sayfalar 59 - 61 (879 kere görüntülendi)

11.
Proptozis ile prezente olmuş komplike fronto-orbital mucopyosel olgusu
Complicated fronto-orbital mucopyocele presenting with proptosis: a case report
Mehmet Zafer Berkman, Ezgi Akar, Mehmet Ufuk Akmil, Şevki Gök
PMID: 28058342  PMCID: PMC5175053  doi: 10.14744/nci.2015.98598  Sayfalar 62 - 65 (595 kere görüntülendi)

12.
Nörosifiliz: Olgu sunumu
Neurosyphilis: a case report
Tuğçe Toptan, Betül Özdilek, Gülay Kenangil, Mustafa Ülker, Füsun Mayda Domaç
PMID: 28058343  PMCID: PMC5175054  doi: 10.14744/nci.2015.96268  Sayfalar 66 - 68 (629 kere görüntülendi)

13.
Akut Mekanik İntestinal Obstrüksiyonun nadir bir nedeni: Strangüle Obturator Herni
A rare cause of acute mechanical intestinal obstruction: a strangulated obturator hernia
Doğan Erdoğan, Mehmet Gülmez, V.Melih Kara, Mehmet Ali Uzun, Osman Yücel
PMID: 28058344  PMCID: PMC5175055  doi: 10.14744/nci.2015.46855  Sayfalar 69 - 72 (740 kere görüntülendi)

DAVETLI DERLEME
14.
Yaşlı bireylerde kanser
Cancer in the elderly
Derya Çınar, Dilaver Taş
PMID: 28058345  PMCID: PMC5175057  doi: 10.14744/nci.2015.72691  Sayfalar 73 - 80 (609 kere görüntülendi)

15.
Ebola virüsü hastalığının bir gözden geçirmesi
An overview of Ebola virus disease
Ayten Kadanalı, Gül Karagöz
PMID: 28058346  PMCID: PMC5175058  doi: 10.14744/nci.2015.97269  Sayfalar 81 - 86 (614 kere görüntülendi)


 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale