ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 5 Sayı : 1 Yıl : 2018

 
North Clin Istanb: 1 (3)
Cilt: 1  Sayı: 3 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Tenascin-c Ekspresyonu ile İntestinal Striktür Formasyonu Arasındaki İlişki
The correlation between tenascin-C expression, and formation of intestinal stricture
Emrullah Erdem, Koray Koçhan, Nurcan Paker, Yasemin Gökden, Ayca Salturk Değirmenci, Fatin Koçak, Can Gönen
PMID: 28058317  PMCID: PMC5175029  doi: 10.14744/nci.2014.13008  Sayfalar 127 - 131 (883 kere görüntülendi)

2.
Çay Tarımında Çalışan Kadınlarda Karpal Tünel Sendromu
Carpal tunnel syndrome in women working in tea agriculture
Gül Devrimsel, Serkan Kırbaş, Murat Yıldırım, Ayşegül Küçükali Türkyılmaz, Nilay Şahin
PMID: 28058318  PMCID: PMC5175030  doi: 10.14744/nci.2014.42714  Sayfalar 132 - 136 (984 kere görüntülendi)

3.
Stres Üriner İnkontinans Cerrahisinde Transobturator Bant (TOT) Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Investigation of the efficacy of transobturator tape (TOT) surgery in stress urinary incontinence
Mehmet Sühha Bostancı, Selçuk Özden, Orhan Ünal, Arif Serhan Cevrioğlu, Nermin Akdemir, Mustafa Albayrak
PMID: 28058319  PMCID: PMC5175031  doi: 10.14744/nci.2014.30085  Sayfalar 137 - 140 (1322 kere görüntülendi)

4.
Türk popülasyonunda gastroözofajial reflu semptomları; kadınlarda abdominal obezite ile doğru orantılı
Gastroesophageal reflux symptoms in Turkish people: a positive correlation with abdominal obesity in women
Sergül Karayaka, Banu Mesçi, Aytekin Oğuz, Gonca Tamer
PMID: 28058320  PMCID: PMC5175032  doi: 10.14744/nci.2014.44154  Sayfalar 141 - 146 (975 kere görüntülendi)

5.
Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farmakovijilans, Advers İlaç Reaksiyonu ve Olay Raporlama Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışları
The knowledge, attitude and behaviours of nurses about pharmacovigilance, adverse drug reaction and adverse event reporting in a state hospital
Fisun Vural, Seval Çiftçi, Birol Vural
PMID: 28058321  PMCID: PMC5175033  doi: 10.14744/nci.2014.41636  Sayfalar 147 - 152 (1384 kere görüntülendi)

6.
Fokal spastisiteli hastalarda botulinum toksin tip-A’ nın etkinliği
Effect of botulinum toxin type-A in patients with focal spasticity
Esra Selimoğlu, Selin Turan Turgut, Pınar Akpınar, Yasemin Yumuşakhuylu, Sema Haliloğlu, Hatice Şule Baklacıoğlu, Afitap İçağasıoğlu
PMID: 28058322  PMCID: PMC5175034  doi: 10.14744/nci.2014.43531  Sayfalar 153 - 157 (946 kere görüntülendi)

7.
Proton Pompa İnhibitörüne Yanıtsız Dispepsi Hastalarının Endoskopi Bulguları
Endoscopic findings of dyspeptic patients unresponsive to proton pump inhibitors
Mestan Şahin, Canan Akbulut, Can Dolapçıoğlu, Eyüp Özpolat, Reşat Dabak, Mehmet Aliustaoğlu, Emel Ahıshalı
PMID: 28058323  PMCID: PMC5175035  doi: 10.14744/nci.2014.54227  Sayfalar 158 - 165 (1005 kere görüntülendi)

8.
Malatya Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimine Bağlı Hastaların Demografik Özellikleri Ve Genel Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of demographic characteristics, and general disease state of patients affliated with home health care unit of Malatya State Hospital
Ersoy Öksüz, Elif Onat, Andleeb Shahzadi, Zeliha Yazıcı, Cumali Çetin
PMID: 28058324  PMCID: PMC5175036  doi: 10.14744/nci.2014.14633  Sayfalar 166 - 172 (1199 kere görüntülendi)

ORIJINAL GÖRÜNTÜLER
9.
Cutaneous adverse effects of imatinib mesylate
Mehmet Hilmi Dogu, Ismail Sarı, Sibel Hacıoglu, Ali Keskin
PMID: 28058325  PMCID: PMC5175037  doi: 10.14744/nci.2014.88597  Sayfa 173 (1034 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Marfan Sendromu ve Dev Nonkoroner Sinüs Valsalva Anevrizması
Marfan syndrome with a giant noncoronary sinus of Valsalva aneurysm
Sahin Avsar, Sennur Unal Dayı, Adnan Kaya, Ibrahim Levent Ozmutlu, Altug Osken
PMID: 28058326  PMCID: PMC5175038  doi: 10.14744/nci.2014.43043  Sayfa 174 (919 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
11.
Aural Miyazis: Olgu Sunumu
Aural myiasis: case report
Erdem Mengi, Erhan Demirhan, İlker Burak Arslan
PMID: 28058327  PMCID: PMC5175039  doi: 10.14744/nci.2014.96967  Sayfalar 175 - 177 (1229 kere görüntülendi)

12.
Aksiller blokaj amacıyla uygulanan lidokaine bağlı gelişen lokal anestezik intoksikasyonu; aynı farmasötik form, farklı konsantrasyon
Lidocaine intoxication in axillary block: similar pharmaceutical form, different concentration
Zeynel Abidin Erbesler, Gülşah Karaören, Recai Dağlı, Vedat Çakırtekin
PMID: 28058328  PMCID: PMC5175040  doi: 10.14744/nci.2014.46320  Sayfalar 178 - 181 (982 kere görüntülendi)

13.
Velokardiyofasiyal anomalilere genel yaklaşım
General approach to velocardiofacial anomalies: a pediatric case presenting with Fallot tetralogy
Aysu Türkmen Karaağaç, Ayşe İnci Yıldırım
PMID: 28058329  PMCID: PMC5175041  doi: 10.14744/nci.2014.04695  Sayfalar 182 - 186 (864 kere görüntülendi)

14.
Miyoklonus- Distoni Sendromu: Vaka Sunumu
Myoclonus-dystonia syndrome: case report
Emel Oğuz Akarsu, Reyhan Sürmeli, Destina Yalçın
PMID: 28058330  PMCID: PMC5175042  doi: 10.14744/nci.2014.28247  Sayfalar 187 - 190 (1260 kere görüntülendi)

15.
Dramatic response in the dependency to transfusion after low doses of lenalidomide treatment in a 5q-syndrome patient: a case report
Mehmet Hilmi Dogu, Ismail Sarı, Sibel Hacıoglu, Ali Keskin
PMID: 28058331  PMCID: PMC5175043  doi: 10.14744/nci.2014.36036  Sayfalar 191 - 193 (1020 kere görüntülendi)


 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale