ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 5 Sayı : 1 Yıl : 2018

 
North Clin Istanb: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Stabil Koroner Arter Hastalığında P Dalga Dispersiyonu ve Koroner Arter Hastalığı Ciddiyeti Arasındaki İlişki
P-wave dispersion and its relationship with the severity of the disease in patients with stable coronary artery disease
Fatih Akın, İnci Fıratlı, Fahrettin Katkat, Tevfik Gurmen, Burak Ayca, Muhsin Klayoncuoglu, Okay Abacı, Mustafa Sarı, Murat Ersanlı, Serdar Kucukoglu, Zerrin Yiğit
PMID: 28058305  PMCID: PMC5175065  doi: 10.14744/nci.2014.25733  Sayfalar 65 - 70 (945 kere görüntülendi)

2.
Poliklinik Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti: Hizmetin Bileşenlerinin Regresyon Analizi ile Değerlendirilmesi
Patient satisfaction with outpatient health care services: evaluation of the components of this service using regression analysis
Fisun Vural, Seval Çiftçi, Yiğit Çakıroğlu, Birol Vural
PMID: 28058306  PMCID: PMC5175066  doi: 10.14744/nci.2014.30074  Sayfalar 71 - 77 (904 kere görüntülendi)

3.
Major santral sinir sistemi anomalilerinin sıklığı ve değerlendirilmesi: Retrospektif çalışma
Evaluation and prevalence of major central nervous system malformations: a retrospective study
Şadan Tutuş, Sezin Özyurt, Ebru Yılmaz, Gökhan Açmaz, Mustafa Ali Akın
PMID: 28058307  PMCID: PMC5175067  doi: 10.14744/nci.2014.84803  Sayfalar 78 - 83 (1124 kere görüntülendi)

4.
Ciddi anemi ile acil iç hastalıkları kliniğine başvuran hastaların değerlendirilmesi
Assesment of the patients presenting with severe anemia to the emergency internal medicine clinic
Seydahmet Akın, Ercan Ergin, Sinan Kazan, Nurgül Keskin Tukel, Didem Kılıç Aydın, Mustafa Tekçe, Mehmet Aliustaoğlu
PMID: 28058308  PMCID: PMC5175068  doi: 10.14744/nci.2014.10820  Sayfalar 84 - 88 (823 kere görüntülendi)

5.
Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Klinik, Demografik ve Fonksiyonel Durum Değerlendirmesi
Clinical and demographic characteristics and functional status of the patients with fibromyalgia syndrome
Nilay Şahin, Aziz Atik, Erdal Doğan
PMID: 28058309  PMCID: PMC5175069  doi: 10.14744/nci.2014.07108  Sayfalar 89 - 94 (822 kere görüntülendi)

6.
Orta ve İleri Yaş Gruplarında Koroner Bypass Cerrahisi Sonrası Mortalite Prediktörü Olarak Nötrofil Lenfosit Oranının Etkinliğinin Karşılaştırılması
Comparing the effectiveness of neutrophillymphocyte ratio as a mortality predictor on middle and advanced age coronary artery bypass graft patients
Derih Ay, Burak Erdolu, Gündüz Yümün, Ufuk Aydın, Ahmet Demir, Osman Tiryakioğlu, Ahmet Hakan Vural
PMID: 28058310  PMCID: PMC5175070  doi: 10.14744/nci.2014.75047  Sayfalar 95 - 100 (839 kere görüntülendi)

7.
İnme Etiyolojisinin Klinik Bulgular ve Fonksiyonel Duruma Etkisi
Impact of stroke etiology on clinical symptoms and functional status
Özge Gülsüm Memetoğlu, Aslıhan Taraktaş, Naciye Bilgin Badur, Feyza Ünlü Özkan
PMID: 28058311  PMCID: PMC5175059  doi: 10.14744/nci.2014.40327  Sayfalar 101 - 105 (838 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Relapsing Polikondrit ve Otolojik Bulguları
Relapsing polychondritis and otologic findings
Serhan Derin, Abdulkadir Oran, Fatma Demirkuru, Selçuk Uçar
PMID: 28058312  PMCID: PMC5175060  doi: 10.14744/nci.2014.36035  Sayfalar 106 - 108 (787 kere görüntülendi)

9.
Ani İşitme Kaybı ile Seyreden Multiple Skleroz Olgusu
Sudden sensorineural hearing loss in a multiple sclerosis case
Muhammet Tekin, Gül Özbilen Acar, Osman Halit Çam, Fatih Mehmet Hanege
PMID: 28058313  PMCID: PMC5175061  doi: 10.14744/nci.2014.35744  Sayfalar 109 - 113 (1097 kere görüntülendi)

10.
Granülom Anülareyi Taklit Eden Kutanöz Sarkoidoz: Olgu Sunumu
Annular sarcoidosis mimicking granuloma annulare: a case report
Zafer Türkoğlu, Burçe Can, Ebru Zemheri, İlkin Zindancı, Filiz Topaloğlu Demir, Mukaddes Kavala
PMID: 28058314  PMCID: PMC5175062  doi: 10.14744/nci.2014.32042  Sayfalar 114 - 116 (792 kere görüntülendi)

11.
Bilateral Femur Başı Avasküler Nekrozunda ESWT Uygulaması: Olgu Sunumu
Use of ESWT in avascular necrosis of bilateral femoral heads: case report
Levent Özgönenel, Hilal Yeşil, Murat Yeşil
PMID: 28058315  PMCID: PMC5175063  doi: 10.14744/nci.2014.98698  Sayfalar 117 - 120 (748 kere görüntülendi)

DAVETLI DERLEME
12.
Sentetik Kannabinoidler
Synthetic cannabinoids
Rabia Bilici
PMID: 28058316  PMCID: PMC5175064  doi: 10.14744/nci.2014.44153  Sayfalar 121 - 126 (1352 kere görüntülendi)


 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale