ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 5 Issue : 3 Year : 2018

 
Obstetric and neonatal outcomes of adolescent pregnancy [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(2): 122-127 | DOI: 10.14744/nci.2015.86158  

Obstetric and neonatal outcomes of adolescent pregnancy

Tuncay Yüce, Seda Şahin Aker, Mehmet Murat Seval, Erkan Kalafat, Feride Söylemez
Ankara University Faculty Of Medicine, Department Of Obstetric And Gynecology

INTRODUCTION: OBJECTIVE: To study effects of adolescence on maternal and fetal outcome of pregnancies conceived during that period.
METHODS: A secondary analysis of medical records were performed. All women who delivered below age of 18 were included in analysis. Anemia, preeclampsia, intrauterine growth restriction, early membrane rupture, cesarean, and instrumental birth rates were investigated.
RESULTS: Between years 2007 and 2014, 341 deliveries to adolescent mothers were included in the analysis. Anemia rates were 35.4%, preeclampsia rates were 1.45%, intrauterine growth retardation rates were 3.81%, early membrane rupture rates were 1.4%, cesarean rates were 29.04%, instrumental delivery rates were 0.3% in our study group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: Our results indicate adolescent pregnancies are not necessarily associated with poorer outcome compared to mothers delivering above age of 18. Preeclampsia rates were lower compared to background rates and anemia rates were higher compared to background rates. As long as proper antenatal surveillance is employed, adolescent mothers does not seem to have increased risk for most of obstetric complications.

Keywords: Adolescent pregnancy, Fetal outcomes, Caesarean ratio, Maternal complication


Adölesan gebeliklerin obstetrik ve neonatal sonuçları

Tuncay Yüce, Seda Şahin Aker, Mehmet Murat Seval, Erkan Kalafat, Feride Söylemez
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum

GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Adölesan dönemdeki gebelikleri gebelik komplikasyonları ve perinatal sonuçları açısından değerlendirmek amacıyla planladığımız çalışmamızı retrospektif olarak yaptık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Verilerine tam olarak ulaşabildiğimiz 341 gebeyi değerlendirdik. Bu hastaları gebelikte görülen komplikasyonlar ve perinatal komplikasyonlar açısından değerlendirdik.
BULGULAR: Anemi %35,4, preeklampsi/eklampsi %1,45, IUGR %3,81, erken membran rüptürü %1,4, sezeryan oranı %29,04, müdahaleli vajinal doğum %0,3 olarak bulunmuştur. Perinatal mortalitemiz olmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Retrospektif olarak yaptığımız bu araştırmamızda adölesan yaş grubunda komplikasyon oranlarımız hem erişkin yaş grubuna göre hem de adölesan yaş grubunda yapılan diğer çalışmalara göre daha düşük olduğunu bulduk. Biz 4.basamak bir hastane olduğumuzdan ve hastalarımızın kontrollerini düzenli bir şekilde yaptığımız için bu oranlarımız literatürdekinden daha iyi bulunmuş olabilir. Adölesan yaş grubu gebeliklerde düzenli takip yapılması beklenildiğinin aksine komplikasyon oranlarını arttırmayabilir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan gebelik, Fetal sonuçları, Sezeryan oranı, Maternal komplikasyon


Tuncay Yüce, Seda Şahin Aker, Mehmet Murat Seval, Erkan Kalafat, Feride Söylemez. Obstetric and neonatal outcomes of adolescent pregnancy. North Clin Istanb. 2015; 2(2): 122-127

Corresponding Author: Tuncay Yüce, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.