ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 5 Issue : 3 Year : 2018

 
Upper respiratory tract infections evaluation of prescriptions [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(2): 107-114 | DOI: 10.14744/nci.2015.69885  

Upper respiratory tract infections evaluation of prescriptions

Serdar Özdemir, Tuba Cimilli Öztürk, Yasin Metiner, Rohat Ak, Oktay Öcal
Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital

INTRODUCTION: OBJECTIVE: We aimed to determine frequency of antibiotic use and retrospectively evaluation of prescriptions to diagnosis of acute pharyngitis, acute nasopharyngitis and acute tonsillitis which prescriped by our hospital emergency department physicians in January 2014.
METHODS: Records of patients who admitted to education and research hospital between 1 January to 31 January 2014 were analyzed in this study. Record of all patients with the diagnosis of acute nasopharyngitis (J.00), acute pharyngitis (J.02) and acute tonsillitis (J.03) were included and patients have a second diagnosis or haven’t any prescription were excluded. Frequency of antibiotics and other symptomatic medications use were analyzed in 5261 prescriptions.
RESULTS: Antibiotics prescribed rate was %63.5 and most preferred antibiotics were penicilin and beta-lactamase combination (%38.8) and cephalosporins (%26.2) in these 5261 prescriptions. Combine preparations were the most preferred in symptomatic medications (%65.9). Dexketoprofen was the most preferred in nonsteroidal anti-inflammatory drugs (%63). The number of drugs per prescription was found 3,26.
DISCUSSION AND CONCLUSION: CONCLUSION: Excessive and improrer use of antibiotics in the treatment of respiratuary ract infection is a global problem. The use of excess agents in symptomatic medication leads to polypharmacy. With regard to principles of rational drug use to educate doctors and patients will contribute to the solution of this problem.

Keywords: emergency medicine, antibiotic use, symptomatic mediacions, upper respiratory tract infections


Üst solunum yolu enfeksiyonları reçete değerlendirmesi

Serdar Özdemir, Tuba Cimilli Öztürk, Yasin Metiner, Rohat Ak, Oktay Öcal
Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: AMAÇ: Çalışmada hastanemiz acil servis hekimlerinin akut nazofarenjit, akut tonsillit ve akut farenjit tanıları ile 2014 yılı ocak ayında yazdıkları reçetelerin içeriğini retrospektif olarak değerlendirmeyi ve antibiyotik kullanım sıklığını belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: YÖNTEMLER: Çalışmamızda bir eğitim araştırma hastanesi Acil Tıp Kliniği’ne 1 Ocak-31 Ocak 2014 tarihleri arasında başvuran hastaların kayıtları incelenmiştir. Bu kayıtlardan akut nazofarenjit (J.00), akut farenjit (J.02), akut tonsillit (J.03) tanısı olan bütün hastaların dosyaları incelendi. İkinci bir tanısı olan hastalar ve reçete yazılmayan hastalar çalışma dışı tutuldu. 5261 hastanın reçeteleri değerlendirilerek antibiyotik yazılma oranları ve semptomatik tedavide kullanılan ilaçlar değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya dâhil edilen 5261 olgunun olguların %63,5’ine antibiyotik yazıldığı en çok tercih edilen antibiyotiklerin ise penisilin ve beta laktamaz kombinasyonu(%38,8) ve sefalosporinler(%26,2) olduğu görüldü. Semptomatik tedavide ise en fazla tercih edilen kombine preparatlardı(%65,9). Nonsteroid antienflamatuar ilaçlar kendi aralarında karşılaştırıldığında ise en fazla tercih edilen deksketoprofendi(%63). Reçete başına düşen ilaç sayısının 3,26 olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: SONUÇ: Solunum yolu enfeksiyonları tedavisinde aşırı ve uygun olmayan antibiyotik kullanımı global bir sorundur. Semptomatik tedavide kullanılan ajanların fazlalığı ise polifarmasiye neden olmaktadır. Akılcı ilaç kullanımı ilkeleri hususunda hekimleri ve hastaları eğitmek bu sorunun çözümünde katkısı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: acil servis, antibiyotik kullanımı, semptomatik tedavi, üst solunum yolu enfeksiyonları


Serdar Özdemir, Tuba Cimilli Öztürk, Yasin Metiner, Rohat Ak, Oktay Öcal. Upper respiratory tract infections evaluation of prescriptions. North Clin Istanb. 2015; 2(2): 107-114

Corresponding Author: Serdar Özdemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.