ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 5 Sayı : 1 Yıl : 2018

 
Nörofibromatozisli Bir Hastada Nadir Görülen Bir Malignite: Mide Adenokarsinomu [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(2): 162-164 | DOI: 10.14744/nci.2015.33042  

Nörofibromatozisli Bir Hastada Nadir Görülen Bir Malignite: Mide Adenokarsinomu

Bora Barut1, Volkan İnce1, Fatih Özdemir1, Murat Harputluoğlu2, Burak Işık1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı,malatya
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı,malatya

Nörofibromatozis, kutanöz hiperpigmentasyon ve multiple nörofibromlarla karakterize otozomal dominant geçişli, çoğunlukla periferal ve santral yerleşimli nöral tümörlerin eşlik ettiği bir hastalıktır. Vakaların % 25'inde gastrointestinal sistem tutulumu görülmektedir. Gastrointestinal stromal tümörler, pankreas ve duodenum kökenli nöroendokrin tümörler nörofibramatozisli hastalarda en sık görülen tümörlerdir. Nörofibromatozis ve mide adenokarsinom birlikteliği oldukça nadir görülen bir durumdur. Biz bu olgumuzla mide adenokarsinom tanısıyla opere ettiğimiz nörofibromatozisli bir hastamızı sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Nörofibromatozis, Adenokanser, Mide


A rare malignancy in a patient with neurofibromatosis: Gastric adenocarcinoma.

Bora Barut1, Volkan İnce1, Fatih Özdemir1, Murat Harputluoğlu2, Burak Işık1
1Department Of General Surgery,i̇nönü University,malatya,turkey
2Department Of Gastroenterolgy,i̇nönü University,malatya,turkey

Neurofibromatosis is a autosomal dominant disease that characterized by cutaneous hyperpigmentation and multiple neurofibromas and often accompanied by localized peripheral and central neural tumors. Gastrointestinal involvement is seen in % 25 of cases. Gastrointestinal stromal tumors, pancreatic and duodenal neuroendocrine tumors are the most common tumors in neurofibromatosis patients. Neurofibromatosis and gastric adenocarcinoma is an extremely rare combination.İn this case we aim to present a patient with neurofibromatosis opereted due to gastric adenocancer.

Keywords: Neurofibromatosis, Adenocarcinoma, Stomach


Bora Barut, Volkan İnce, Fatih Özdemir, Murat Harputluoğlu, Burak Işık. A rare malignancy in a patient with neurofibromatosis: Gastric adenocarcinoma.. North Clin Istanb. 2015; 2(2): 162-164

Sorumlu Yazar: Bora Barut, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale