ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 1 Year : 2019

 
Neutrophil lymphocyte ratio in obese adolescents [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(2): 87-91 | DOI: 10.14744/nci.2015.25238  

Neutrophil lymphocyte ratio in obese adolescents

Murat Aydın1, Ahsen Yılmaz1, Mustafa Metin Donma2, Feti Tulubas1, Muhammed Demirkol2, Murat Erdoğan1, Ahmet Gürel1
1Namık Kemal University, Faculty Of Medicine, Department Of Biochemistry, Tekirdag, Turkey
2Namık Kemal University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatrics, Tekirdag, Turkey

OBJECTIVE: Obesity is a growing health problem in most of the developed countries. It is associated with many chronic diseases, affecting particularly endocrine and cardiovascular systems. Inflammation plays a key role in pathophysiology of obesity. In this study, we aimed to investigate the inflammation status in obese children using Neutrophil/Lymphocyte Ratio.
METHODS: In this study 130 obese and 57 healthy children were assessed retrospectively. According to Centers for Disease Control 2000 (CDC) BMI percentiles for childhood and adulthood, 85-95 percentile was considered as overweight and > 95 percentile as obese.
RESULTS: Lymphocyte/Neutrophil ratio in the obese group were significantly higher compared to those in healthy controls [p=0.03 and p=0.045, respectively]. Neutrophil / Lymphocyte ratio and CRP level in the obese group were significantly higher compared to those in healthy controls [p=0.02 and p=0.00, respectively]. Thrombocyte /Lymphocyte ratio were not significantly different between two groups (p=0.156).
CONCLUSION: It is possible that childhood obesity which has been increasing recently triggers the pathogenesis of atherosclerosis during the early years of life. Increased Neutrophil/Lymphocyte Ratio might be associated with the severity of inflammation which plays a role in the early stages of atherosclerosis. Therefore, taking childhood obesity under control using diet and other treatment methods will prevent mortality and morbidity in the elderly.

Keywords: Childhood obesity, Neutrophil/lymphocyte ratio, inflammation


Obes adelosanlarda nötrofil lenfosit oranı

Murat Aydın1, Ahsen Yılmaz1, Mustafa Metin Donma2, Feti Tulubas1, Muhammed Demirkol2, Murat Erdoğan1, Ahmet Gürel1
1Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya A.d., Tekirdağ, Türkiye
2Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları A.d., Tekirdağ, Türkiye

AMAÇ: Obezite, özellikle gelişmiş ülkelerde oldukça yaygın görülen bir sağlık sorunudur ve özellikle kardiyovasküler ve endokrin sistemi etkilemekte ve vücudun birçok yerinde hasara neden olmaktadır. Obezite fizyopatolojisinde inflamasyon önemli bir yer tutmaklatır. Biz bu çalışamada Nötrofil Lenfosit Oranını kullanarak obez çocuklardaki inflamasyon şiddetini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Bu çalışma 130 obez 57 sağlıklı çocuk üzerinde retrospektif olarak yapıldı. Çocuklarda vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplaması, Centers for Disease Control 2000 (CDC) çocukluk ve adolesan çağı için VKİ persantilleri esas alınarak persantil çizelgesinin % 85-95 aralığı kilolu, % 95‟in üzeri ise obez olarak tanımlamıştır
BULGULAR: Obez grubun lenfosit ve nötrofil oranları anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla p=0.03 ve 0.045. Aynı şekilde Nötrofil Lenfosit Oranını ve CRP düzeyi de obez grupta anlamlı olarak yüksek bulundu ( p=0.02 ve p=0.00) Her iki grup arasında Trombosit/ Lenfosit oranı açısından anlamlı bir fark bulunmadı (p=0.156)
SONUÇ: Son yıllarda ve artan çocukluk çağı obesitesinin atheroskleroz patogenezini erken yaşlarda tetiklenmesi olasıdır. Artmış Nötrofil Lenfosit Oranı, atherosklerozun erken döneminde rol oynayan inflamasyonun şiddet ile ilişkili olabilir. Bu nedenle çocukluk çağında obesitenin diyet ve diğer tedavi metodları ile kontrol alınması ileri yaştaki mortalite ve morbiditenin önüne geçecektir.

Anahtar Kelimeler: Obez çocuklar, Nötrofil lenfosit oranı, inflamasyon


Murat Aydın, Ahsen Yılmaz, Mustafa Metin Donma, Feti Tulubas, Muhammed Demirkol, Murat Erdoğan, Ahmet Gürel. Neutrophil lymphocyte ratio in obese adolescents. North Clin Istanb. 2015; 2(2): 87-91

Corresponding Author: Murat Aydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.