ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 5 Issue : 3 Year : 2018

 
The impact of Integrated Obstetric and Neonatal Services on Maternal Postpartum Health Care Services Utilization [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(2): 128-135 | DOI: 10.14744/nci.2015.23865  

The impact of Integrated Obstetric and Neonatal Services on Maternal Postpartum Health Care Services Utilization

Fisun Vural1, Filiz Yıldırım2, Birol Vural3
1Haydarpaşa Numune Teaching Hospital
2Gölcük Necati Çelik Public Hospital
3Kocaeli University, School Of Medicine

INTRODUCTION: Postnatal care is an important issue in maintaining and promoting maternal and neonatal health. However, maternal postpartum service utilization is low in many countries. This study was aimed to investigate the impact of integrated obstetric and neonatal services on postnatal health care service utilization rates of mothers.
METHODS: This study designed among deliveries at Gölcük State Hospital Maternity Unit,Kocaeli between 2010 to 2013. All mothers offered postnatal care clinic (PNC) for newborn hearing test (NHT) screenings, neonatal and maternal care within two weeks after delivery. A total of 4193 deliveries included in the study. The deliveries of integrated services (n=3093) compared to deliveries before integration (n=1100) for postnatal service utilization rates.
RESULTS: The neonatal examination, NHT and maternal service utilization significantly increased after integrated services (p<0.0001). Especially maternal service utilization increased from 34% to 99 %.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study found that the integration of newborn and mother health care services as a unit increased the utilization of PNC services.

Keywords: Postnatal care, healthcare, neonatal, perinatal, maternal, postpartum


Obstetrik ve Yenidoğan Bakım Hizmetlerinin Entegre Sunulmasının Annelerin Postpartum Sağlık Hizmetlerinden Faydalanımına Etkisi

Fisun Vural1, Filiz Yıldırım2, Birol Vural3
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Gölcük Necati Çelik Hastanesi
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Postnatal bakım anne ve yenidoğan sağlığının desteklenmesi ve devamı için önemli bir konudur. Ancak birçok ülkede annelerin postpartum sağlık hizmetlerini kullanım oranları düşüktür. Bu çalışmanın amacı, postpartum dönemde yenidoğan ve obstetrik bakım hizmetlerinin entegre sunulmasının annelerin postnatal sağlık bakım hizmetlerinden faydalanım oranlarına etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: : Çalışmaya Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde 2010 ve 2013 yılları arasındaki doğumlar dahil edildi (n: 4193). Tüm doğum yapanlar doğumdan sonraki ilk iki hafta içinde yenidoğan işitme testi (YİT), yenidoğan ve loğusa bakımı için çağrıldı. Temmuz 2011 tarihinden sonraki doğumlarda anne ve yenidoğan bakım hizmetleri bir arada sunuldu. Entegre servis kullanımı sonrası 3093 doğum ve entegrasyon öncesi 1100 doğum postpartum sağlık hizmetleri kullanım oranları açısından karşılaştırıldı
BULGULAR: Entegre servis kullanımı sonrası; yenidoğan bakım, YİT ve maternal postpartum bakım hizmetlerinden faydalanım oranları önemli ölçüde artmıştır (p<0.0001). Özellikle, maternal servis kullanımı % 34’ lerden, % 99’ a yükselmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Doğum sonrası dönemde yenidoğan ve obstetrik bakım hizmetlerinin birleştirilmesi, postpartum sağlık hizmetlerinden faydalanım oranlarını arttırır.

Anahtar Kelimeler: Postnatal bakım, sağlık bakım, yenidoğan, perinatal, maternal, postpartum


Fisun Vural, Filiz Yıldırım, Birol Vural. The impact of Integrated Obstetric and Neonatal Services on Maternal Postpartum Health Care Services Utilization. North Clin Istanb. 2015; 2(2): 128-135

Corresponding Author: Fisun Vural, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.