ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 5 Issue : 3 Year : 2018

 
A Prospective Study To Assess The Clinical Impact of Interobserver Reliability of Sonographic Fetal Nuchal Translucency and Crown-Rump Length on Combined First-Trimester Screening [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(2): 92-100 | DOI: 10.14744/nci.2015.08370  

A Prospective Study To Assess The Clinical Impact of Interobserver Reliability of Sonographic Fetal Nuchal Translucency and Crown-Rump Length on Combined First-Trimester Screening

Hüseyin Aksoy1, Sezin Özyurt2, Ülkü Aksoy3, Erol Mutlu4, Şadan Tutuş5, Mustafa Alparslan Babayiğit6, Gökhan Açmaz2, Özge İdem Karadağ7, Burak Yücel7
1Department Of Obstetrics And Gynecology, Kayseri Military Hospital, Kayseri, Turkey
2Department Of Obstetrics And Gynecology, Kayseri Education And Research Hospital Of Medicine, Kayseri, Turkey
3Department Of Obstetrics And Gynecology, Kayseri Memorial Hospital, Kayseri, Turkey
4Department Of Obstetrics And Gynecology, Çorlu Military Hospital, Tekirdağ, Turkey
5Department Of Radiology, Kayseri Education And Research Hospital Of Medicine, Kayseri, Turkey
6Department Of Public Health And Epidemiology, Gülhane Military Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey
7Department Of Obstetrics And Gynecology, Kayseri Acıbadem Hospital, Kayseri, Turkey

OBJECTIVE: To examine the interobserver variability for fetal biometry parameters and to focus on how this variability affects the combined first-trimester screening test results.
METHODS: Sixty-four singelton pregnancies who were scheduled for combined first-trimester screening were investigated. Two experienced sonographers performed all examinations at the same visit. The risk calculations of screening were performed according to the each operator's ultrasonographic fetal measurements separately. Interobserver variability in measurements of fetal nuchal translucency (NT) and crown-rump length (CRL) and the effect of this interobserver variability on the screening results were assessed.
RESULTS: Interobserver reliability for NT and CRL 0.687 and 0.945 (p<0.001), respectively. Interobserver reliability coefficients for Trisomy 21 and Trisomy 13/18 were 0.945 and 0.963 (p<0.001), respectively.
CONCLUSION: Our study demonstrated quite high interobserver reliability for CRL measurement, while interobserver agreement for NT was lower. Despite this lower reliability and agreement for NT measurement, interobserver reliability for chromosomal abnormalities was quite high.

Keywords: first-trimester screening, interobserver reliability, nuchal translucency, trisomy 21


Sonografik fetal ense kalınlığı ve baş-popo mesafesi ölçümlerindeki operatörler arasındaki farklılığın kombine ilk trimester taraması üzerine klinik etkisini değerlendirmek için prospektif bir çalışma

Hüseyin Aksoy1, Sezin Özyurt2, Ülkü Aksoy3, Erol Mutlu4, Şadan Tutuş5, Mustafa Alparslan Babayiğit6, Gökhan Açmaz2, Özge İdem Karadağ7, Burak Yücel7
1Kayseri Asker Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Kayseri
2Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Kayseri
3Kayseri Memorial Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Kayseri
4Çorlu Asker Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Tekirdağ
5Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Kayseri
6Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ve Epidemiyooji Kliniği, Ankara
7Kayseri Acıbadem Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, Kayseri

AMAÇ: Fetal biyometrik parametrelerin operatörler arası değişkenliğini ve bu değişkenliğin kombine ilk trimester tarama sonuçlarını nasıl etkilediğini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Kombine ilk trimester taraması planlanan 64 tekil gebelik incelendi. Tüm ölçümleri aynı vizitte deneyimli iki ultrason operatörü gerçekleştirdi. Tarama risk hesaplamaları her operatörün sonografik fetal ölçümlerine göre ayrı olarak hesaplandı. Fetal ense kalınlığı ve baş-popo mesafesi açısından operatörler arası değişkenlik ve bu değişkenliğin tarama sonuçlarına etkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Ense kalınlığı ve baş-popo mesafesi için operatörler arası güvenilirlik sırasıyla 0.687 and 0.945 (p<0.001) idi. Trizomi 21 ve trizomi 13/18 için operatörler arası güvenilirlik sırasıyla 0.945 and 0.963 (p<0.001) idi.
SONUÇ: Sonuçlarımız ense kalınlığı için operatörler arasındaki uyum düşük iken, baş-popo mesafesi için oldukça yüksek operatörler arası güvenilirlik göstermektedir. Ense kalınlığı için düşük operatörler arası güvenilirlik ve uyuma rağmen, kromozomal anomaliler açısından operatörler arası güvenilirlik oldukça yüksekti.

Anahtar Kelimeler: ilk trimester tarama, ense kalınlığı, operatörler arası güvenilirlik, trizomi 21


Hüseyin Aksoy, Sezin Özyurt, Ülkü Aksoy, Erol Mutlu, Şadan Tutuş, Mustafa Alparslan Babayiğit, Gökhan Açmaz, Özge İdem Karadağ, Burak Yücel. A Prospective Study To Assess The Clinical Impact of Interobserver Reliability of Sonographic Fetal Nuchal Translucency and Crown-Rump Length on Combined First-Trimester Screening. North Clin Istanb. 2015; 2(2): 92-100

Corresponding Author: Hüseyin Aksoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.