ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 5 Issue : 3 Year : 2018

 
Comparison of Subgaleal and Subdural Closed Drainage System in Surgical Treatment of Chronic Subdural Hematoma [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(2): 115-121 | DOI: 10.14744/nci.2015.06977  

Comparison of Subgaleal and Subdural Closed Drainage System in Surgical Treatment of Chronic Subdural Hematoma

Şükrü Oral1, Resul Emin Börklü2, Ahmet Küçük3, Halil Ulutabanca3, Ahmet Selçuklu3
1Department Of Neurosurgery, Ministry Of Health, Training And Research Hospital, Kayseri, Turkey
2Tunceli State Hospital, Neurosurgery Clinic, Tunceli, Turkey
3Department Of Neurosurgery, Erciyes University Medical Faculty Kayseri, Turkey

OBJECTIVE: One or two burr-hole craniostomy with subgaleal or subdural drainage system with irrigation are the most common methods for surgical treatment of CSDH. The aim of this study is to compare the advantages or disadvantages between these techniques for CSDH.
METHODS: Seventy patients were treated by burr-hole subdural drainage or subgaleal drainage system with irrigation. Our patients were classified into two groups according to the operative procedure. Group I, one or two burr- hole craniostomy with subgaleal closed system drainage with irrigation (n=36), group II, one or two burr-hole craniostomy with subdural closed drainage system with irrigation(n=38). We compared male and female ratio, complication rate, age distribution.
RESULTS: There was no remarkable difference between recurrence rates of the two groups. Recurrence rate was %6.25 in group I and %7.8 group II. Subdural ampyema was occurred in one of the patients in group II. Symptomatic pneumocephalus wasn’t occur in patients. Four patients were reoperated for recurrence at on average 12-20 days after the operation with the same methods.
CONCLUSION: Both of the techniques have a higher cure rate and a lower risk of recurrence. However, subgaleal drainage system is relatively less invasive, safe,technical easy. So it applicable to aged and higher risk patients.

Keywords: subgaleal drainage, subdural drainage, chronic subdural hematoma


Kronik Subdural Hematomun Cerrahi Tedavisinde Subgaleal ve Subdural Kapalı Drenaj Sistemlerinin Karşılaştırılması

Şükrü Oral1, Resul Emin Börklü2, Ahmet Küçük3, Halil Ulutabanca3, Ahmet Selçuklu3
1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Tunceli Devlet Hastanesi
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

AMAÇ: Bir veya iki burr-hole kraniostomi ve irrigasyon ile uygulanan subgaleal veya subdural kapalı drenaj sistemi, kronik subdural hematomun cerrahi tedavisinde en yaygın kullanılan metotlardandır. Bu çalışmanın amacı, bu iki tekniğin avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEMLER: 70 hasta burr-hole ile subdural veya subgaleal drenaj sistemi uygulanarak tedavi edildi. Hastalar ameliyat tekniğine göre iki grup olarak sınıflandırıldı. 1.Gruba (n=36) bir veya iki burr-hole kraniostomi ve irrigasyon ile uygulanan subgaleal kapalı drenaj sistemi, 2.Gruba (n=38) Bir veya iki burr-hole kraniostomi ve irrigasyon ile uygulanan subdural kapalı drenaj sistemi uygulandı. Yaş dağılımı, komplikasyon oranı, kadın ve erkek oranını karşılaştırdık.
BULGULAR: İki grubun rekürrens oranları arasında dikkate değer bir fark yoktu. 1. Grupta rekürrens oranı %6.25, 2.grupta %7.8 idi. 2.grupta bir hastada subdural ampiyem gelişti. Hastalarda semptomatik pnömosefalus oluşmadı. 4 hasta, ameliyattan ortalama 12-20 gün sonra rekürrens nedeniyle, aynı yöntemle tekrar opere edildi.
SONUÇ: Her iki teknik de yüksek kür oranı ve düşük rekürrens riskine sahiptir. Ama subgaleal drenaj sistemi biraz daha az invaziv, güvenli ve teknik olarak kolaydır. Bu yüzden yüksek riskli ve yaşlı hastalarda uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: subgaleal drenaj, subdural drenaj, kronik subdural hematom


Şükrü Oral, Resul Emin Börklü, Ahmet Küçük, Halil Ulutabanca, Ahmet Selçuklu. Comparison of Subgaleal and Subdural Closed Drainage System in Surgical Treatment of Chronic Subdural Hematoma. North Clin Istanb. 2015; 2(2): 115-121

Corresponding Author: Şükrü Oral, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.