ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 5 Sayı : 1 Yıl : 2018

 
Plevral Efüzyonun Nadir Bir Sebebi: Erişkin Still Hastalığı [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2015; 2(2): 155-158 | DOI: 10.14744/nci.2015.04696  

Plevral Efüzyonun Nadir Bir Sebebi: Erişkin Still Hastalığı

Soner Demirbaş1, Orkide Kutlu2, Bahar Kandemir3, Abdullah Sakin4
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
2Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Konya
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
4Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Erişkin Still hastalığı nadir görülen bir sistemik inflamatuar hastalıktır. Hastalığın başlangıcı boğaz ağrısı, antibiyotiklere cevap vermeyen farenjit, günde bir ya da iki kez 2 kez pik yapacak şekilde yükselen ateş, gövde ve ekstremitelerde belirgin somon renkli döküntü, artralji, artrit, myalji, yorgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kilo kaybı ile olmakta, hepatosplenomegali ve lenfadenopatiler görülebilmekte; laboratuarda ferritin ve diğer akut faz reaktanlarında yükseklik, nötrofilik lökositoz, ANA ve RF negatifliği saptanmaktadır. Hastalığın seyrinde plevral ve perikardial effüzyonlar ve geçici pulmoner infiltasyonlara ilave olarak nadiren myokardit ve kalp yetersizliği de gelişebilmektedir. Burada nedeni bilinmeyen ateş sebebi ile tetkik edilen ve Erişkin Still hastalığı tanısı koyduğumuz hastamızı nadir bir plevral effüzyon etyolojisi olması sebebi ile hatırlatma amaçlı sunduk.

Anahtar Kelimeler: Erişkin Still hastalığı, ferritin, plevral effüzyon.


A Rare Cause of Pleural Effusion: Adult Onset Still’s Disease

Soner Demirbaş1, Orkide Kutlu2, Bahar Kandemir3, Abdullah Sakin4
1Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Department Of Chest Diseases, Konya
2Konya Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Konya
3Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Department Of Infectious Diseases, Konya
4Kanuni Sultan Süleyman Training And Research Hospital, Clinic Of Internal Medicine, İstanbul, Turkey

Adult onset Still's disease is a rare systemic inflammatory disorder. The onset of disease is with pharyngitis, which do not respond to antibiotics, one or two times fever peak, marked salmon colored rash on the trunk and extremities, arthralgia, arthritis, myalgia, fatigue, loss of appetite with nausea and weight loss; hepatosplenomegaly and lymphadenopathy can be seen; in laboratory examinations ferritin and other acute phase reactants distinctly heigh, neutrophilic leukocytosis, ANA and RF negativity is determined. Pleural and pericardial effusions and transient pulmonary infiltation rarely myocaritis can be seen in the course of the disease. Here we report a patient who examined for fever of unknown origin and diagnosed with adult onset Still's disease which is a rare etiology of pleural effusion.

Keywords: Adult Onset Still’s Disease, ferritine, pleural effusion.


Soner Demirbaş, Orkide Kutlu, Bahar Kandemir, Abdullah Sakin. A Rare Cause of Pleural Effusion: Adult Onset Still’s Disease. North Clin Istanb. 2015; 2(2): 155-158

Sorumlu Yazar: Orkide Kutlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale