ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 4 Sayı : 1 Yıl : 2017

 
North Clin Istanb: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Mamografi sonuçları BI-RADs 4 olarak gruplandırılan hastaların klinikopatoloji bulgularının karşılaştırılması
Comparison of clinicopathological findings among patients whose mammography results were classified as category 4 subgroups of the BI-RADs
İhsan Metin Leblebici, Süleyman Bozkurt, Turgut Tunç Eren, İbrahim Ali Özemir, Jülide Sağıroğlu, Orhan Alimoğlu
PMID: 28058294  PMCID: PMC5175017  doi: 10.14744/nci.2014.21931  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 1 - 5 (1289 kere görüntülendi)

2.
Lateral Epikondilit Tedavisinde ESWT’ nin Etkinliği
Efficiency of ESWT Utilization In the Treatment of Lateral Epicondylitis
Korhan Bayram, Hilal Yeşil, Erdal Doğan
PMID: 28058299  PMCID: PMC5175021  doi: 10.14744/nci.2014.77487  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 33 - 38 (1287 kere görüntülendi)

3.
Fibromiyalji Sendromuna Yeni Bir Bulgu mu Ekleniyor?
Is There a New Finding Added to Fibromyalgia Syndrome?
Banu Sarıfakıoğlu, Aliye Yıldırım Güzelant, Şeref Alpsoy, Birol Topçu, Cüneyt Ünsal, Nilay Şahin
PMID: 28058295  PMCID: PMC5175027  doi: 10.14744/nci.2014.37450  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 6 - 12 (1252 kere görüntülendi)

4.
Tek enjeksiyon aksiller blok tekniğinde uygulama deneyimlerimiz
Our experiences in a single injection axillary block technique
Yonca Yanlı, Mehtap Özdemir, Nurten Bakan
PMID: 28058300  PMCID: PMC5175022  doi: 10.14744/nci.2014.02996  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 39 - 44 (1066 kere görüntülendi)

DAVETLI DERLEME
5.
Sentetik Kannabinoidler
Synthetic cannabinoids
Rabia Bilici
PMID: 28058316  PMCID: PMC5175064  doi: 10.14744/nci.2014.44153  NCI 2014; 1 - 2 | Sayfalar 121 - 126 (1053 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
6.
Sağlıklı genç erkeklerde, sigara kullanımının hematolojik parametreler üzerine etkisi
Effects of Smoking on Healthy Young Men’s Hematologic Parameters
Besime İnal, Tuba Hacıbekiroğlu, Bilger Çavuş, Zeliha Musaoğlu, Hatice Demir, Berrin Karadağ
PMID: 28058297  PMCID: PMC5175019  doi: 10.14744/nci.2014.39974  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 19 - 25 (1051 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Miyoklonus- Distoni Sendromu: Vaka Sunumu
Myoclonus-dystonia syndrome: case report
Emel Oğuz Akarsu, Reyhan Sürmeli, Destina Yalçın
PMID: 28058330  PMCID: PMC5175042  doi: 10.14744/nci.2014.28247  NCI 2014; 1 - 3 | Sayfalar 187 - 190 (1042 kere görüntülendi)

8.
Progestin Kullanımı Sonrası Disfonksiyonel Kanama Nedeniyle Oluşan Hematokolposun Yönetimi: Olgu Sunumu
Management Of Hematometrocolpos Due Dysfunctional Uterine Bleeding Following Progestin use: A Case Report
Murat Bakacak, Fazıl Avcı, Mehmet Sühha Bostancı, Zeyneb Bakacak, Salih Serin, Önder Ercan, Bülent Köstü
PMID: 28058301  PMCID: PMC5175023  doi: 10.14744/nci.2014.32932  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 45 - 48 (1037 kere görüntülendi)

9.
Aural Miyazis: Olgu Sunumu
Aural myiasis: case report
Erdem Mengi, Erhan Demirhan, İlker Burak Arslan
PMID: 28058327  PMCID: PMC5175039  doi: 10.14744/nci.2014.96967  NCI 2014; 1 - 3 | Sayfalar 175 - 177 (1022 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
10.
Stres Üriner İnkontinans Cerrahisinde Transobturator Bant (TOT) Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Investigation of the efficacy of transobturator tape (TOT) surgery in stress urinary incontinence
Mehmet Sühha Bostancı, Selçuk Özden, Orhan Ünal, Arif Serhan Cevrioğlu, Nermin Akdemir, Mustafa Albayrak
PMID: 28058319  PMCID: PMC5175031  doi: 10.14744/nci.2014.30085  NCI 2014; 1 - 3 | Sayfalar 137 - 140 (1016 kere görüntülendi)

11.
Sık Tonsillofarenjit Geçiren Çocuklarda Serum D Vitamini Düzeyleri
Serum Vitamin D Levels in Children with Recurrent Tonsillopharyngitis
Abdülhamit Çollak, Abdülkadir Bozaykut, Bilge Demirel, Rabia Gönül Sezer, Lale Pulat Seren, Mahmut Doğru
PMID: 28058296  PMCID: PMC5175018  doi: 10.14744/nci.2014.76486  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 13 - 18 (999 kere görüntülendi)

12.
Bir Devlet Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Farmakovijilans, Advers İlaç Reaksiyonu ve Olay Raporlama Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışları
The knowledge, attitude and behaviours of nurses about pharmacovigilance, adverse drug reaction and adverse event reporting in a state hospital
Fisun Vural, Seval Çiftçi, Birol Vural
PMID: 28058321  PMCID: PMC5175033  doi: 10.14744/nci.2014.41636  NCI 2014; 1 - 3 | Sayfalar 147 - 152 (959 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Duloksetin kullanımına bağlı parkinsonizm: Bir olgu sunumu
Parkinsonism by using duloxetine: A case report
Arzu Bayrak, Buğra Çetin, Handan Meteris, Sermin Kesebir
PMID: 28058376  PMCID: PMC5175115  doi: 10.14744/nci.2015.63634  NCI 2015; 2 - 3 | Sayfalar 243 - 246 (958 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
14.
Doğum Memnuniyet Ölçeği: Türkçeye Uyarlama, Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması
The Bırth Satısfactıon Scale: Turkısh Adaptatıon, Valıdatıon And Relıabılıty Study
Fatma Çoşar Çetin, Ayşe Sezer, Yeliz Doğan Merih
PMID: 28058355  PMCID: PMC5175092  doi: 10.14744/nci.2015.40412  NCI 2015; 2 - 2 | Sayfalar 142 - 150 (953 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
15.
Gebelikte akut apandisit: Olgu serisi ve derleme
Acute appendicitis in pregnancy: Case series and review
Buşra Burcu, Özgür Ekinci, Tuba Atak, Kıvılcım Orhun, Turgut Tunç Eren, Orhan Alimoğlu
PMID: 28058387  PMCID: PMC5175079  doi: 10.14744/nci.2015.96530  NCI 2016; 3 - 1 | Sayfalar 60 - 63 (934 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
16.
Diz osteoartritli hastalarda fiziksel aktivite düzeyinin yaşam kalitesi, uyku ve depresyon ile ilişkisi
Relation of physical activity level with quality of life, sleep and depression in patients with knee osteoarthritis
Erkan Mesci, Afitap İçağasıoğlu, Nilgün Mesci, Selin Turan Turgut
PMID: 28058370  PMCID: PMC5175109  doi: 10.14744/nci.2015.95867  NCI 2015; 2 - 3 | Sayfalar 215 - 221 (933 kere görüntülendi)

DAVETLI DERLEME
17.
Esnek Düztabanlık
Flexible Flatfoot
Aziz Atik, Selahattin Özyürek
PMID: 28058304  PMCID: PMC5175026  doi: 10.14744/nci.2014.29292  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 57 - 64 (932 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
18.
Malatya Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimine Bağlı Hastaların Demografik Özellikleri Ve Genel Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of demographic characteristics, and general disease state of patients affliated with home health care unit of Malatya State Hospital
Ersoy Öksüz, Elif Onat, Andleeb Shahzadi, Zeliha Yazıcı, Cumali Çetin
PMID: 28058324  PMCID: PMC5175036  doi: 10.14744/nci.2014.14633  NCI 2014; 1 - 3 | Sayfalar 166 - 172 (927 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
19.
Jeneralize Lupus Vulgaris: Olgu Sunumu
Disseminated Lupus Vulgaris: A Case Report
Burçe Can, İlkin Zindancı, Zafer Türkoğlu, Mukaddes Kavala, Vasfiye Uluçay, Filiz Topaloğlu Demir
PMID: 28058303  PMCID: PMC5175025  doi: 10.14744/nci.2014.98608  NCI 2014; 1 - 1 | Sayfalar 53 - 56 (917 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
20.
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Polikliniği ’ne Başvuran Hastalarda TORCH Seroprevalansının Araştırılması
TORCH Seroprevalence Among Patients Attending Obstetric Care Clinic of Haydarpaşa Training and Research Hospital of Istanbul Anatolia North Public Hospital Association
Onur Numan, Fisun Vural, Nurettin Aka, Murat Alpay, Ayşe Deniz Ertürk Coşkun
PMID: 28058368  PMCID: PMC5175107  doi: 10.14744/nci.2015.55376  NCI 2015; 2 - 3 | Sayfalar 203 - 209 (871 kere görüntülendi) 
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale