ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Cilt : 4 Sayı : 1 Yıl : 2017

 
North Clin Istanb: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Yenidoğanda solunum sıkıntısının nadir bir nedeni: panhipopituitarizm
A rare cause of respiratory distress and edema in neonate: panhypopituitarism
Fatma Dursun, Heves Kırmızıbekmez, Fazilet Metin
doi: 10.14744/nci.2016.47450  

2.
Aşırı yemeye bağlı gastrik dilatasyon ölümcül olabilir.
Acute gastric dilatation due to binge eating may be fatal
Oğuzhan Dinçel, Mustafa Göksu
doi: 10.14744/nci.2016.72677   (404 kere görüntülendi)

3.
Erişkin Hastada Nadir Görülen Gastrointestinal Stromal Tümör Kaynaklı İleoileal İntususepsiyon Vakası
An Infrequent Case Of Intussuception Caused By Gastrointestinal Stromal Tumour In An Adult Patient
Mehmet Mahir Fersahoğlu, Ayşe Tuba Fersahoğlu, Nuriye Esen Bulut, Burcu Seher Anıl Narin, Sinan Tezer
doi: 10.14744/nci.2015.53825  

4.
Sağ atrial trombusü taklit eden büyük bir Chiari Network vakası
A case of large Chiari network mimicking right atrial thrombus
Sevinç Bayer Erdoğan, Serdar Akansel, Murat Sargın, Müge Evren Taşdemir Mete, Gökhan Arslanhan, Serap Aykut Aka
doi: 10.14744/nci.2017.76094  

5.
Levetirasetam Tedavisinin Nadir Bir Komplikasyonu: Halüsinasyon
A Rare Complication of Levetiracetam Theraphy: Hallucination
Seher Erdoğan, Mehmet Boşnak
doi: 10.14744/nci.2016.44366  

6.
Behçet hastalığında nadir bir tutulum: Karotid arter anevrizması
A rare involvement in Behçet’s Disease: Carotid artery aneurysm
Hamit Serdar Başbuğ, Yalçın Günerhan, Hakan Göçer, Kanat Özışık
doi: 10.14744/nci.2017.97658  

7.
Eruptiv Siringoma Ve Bilateral Nipple Vitiligo Beraberliği: Ortak Bir İmmunopatogenez Olabilir mi?
Coexistence Of Eruptive Syringoma With Bilateral Nipple Vitiligo: Can It Be A Common Immunopathogenesis?
Şirin Yaşar, Nurhan Döner, Pembegül Güneş
doi: 10.14744/nci.2016.51523  

8.
Subdural hematomla birlikte dural prostat metastazı
Dural Prostate Metastasis Presenting Itself with Subdural Hematoma
Mehmet Reşid Önen, Ali Erhan Kayalar, Ersin Haciyakupoğlu, İlkay Tosun, Gözde Kır, Sait Naderi
doi: 10.14744/nci.2017.47354  

9.
Herpes simpleks ensefaliti gelişen çocukta erken dönem rehabilitasyon sonuçları
Early rehabilitation results in a child developing herpes simplex encephalitis
Şeyma Toy, Filiz Özdemir, Fatma Kızılay, Yüksel Ersoy, Hakan Apaydın
doi: 10.14744/nci.2016.24582  

10.
Adenokarsinom ve yolk sac tümörü bileşenleri ile mide kanseri: Nadir bir klinik tablo
Gastric cancer with adenocarcinoma and yolk sac tumor components: A rare entity
Metin Yalaza, Mehmet Tolga Kafadar, Ahmet Türkan
doi: 10.14744/nci.2017.60437  

11.
Dural Sinüs Trombozunu Taklit Eden Dev Araknoid Granülasyon
Giant Arachnoid Granulation Mimicking Dural Sinus Thrombosis
Ercan Ayaz, Başak Atalay, Begümhan Baysal, Senem Şentürk, Ahmet Aslan
doi: 10.14744/nci.2017.93063  

12.
Uzun bir inşaat demirinin batmasına bağlı yaralanma: olgu sunumu
Penetrating injury caused by a long construction iron: a case report
Seyithan Özaydın, Aykan Gülleroğlu, Birgül Karaaslan, Süleyman Çelebi, Cemile Beşik, Melike Korkmaz Toker, Serdar Sander
doi: 10.14744/nci.2017.75508  

13.
Spontan böbrek hematomu gelişen böbreğin berrak hücreli sarkomu: Nadir bir prezentasyon
Renal clear cell sarcoma presenting as a spontaneously renal hematoma: A rare presentation
Zeynep Canan Özdemir, Burcu Ayvacı, Yeter Düzenli Kar, Mehmet Oğuzman, Mehmet Sürhan Arda, Mustafa Fuat Açıkalın, Özcan Bör
doi: 10.14744/nci.2017.75537  

14.
Radiyal arter yoluyla kronik total oklüzyona yapılan başarılı perkütan koroner girişim
The successful percutaneous coronary intervention for chronic total occlusion via radial artery
Mustafa Adem Tatlısu
doi: 10.14744/nci.2017.20092  

15.
İliopsoas Hematomunda Ultrason Tedavisi
Ultrasound Therapy In Iliopsoas Hematoma
Başak Bilir Kaya, Afitap İçağasıoğlu
doi: 10.14744/nci.2016.73644  

16.
Katekolaminlere Dirençli Septik Şoklu Çocuk Hastada Terlipresin Kullanımı
Using Terlipressin in a Pediatric Patient with Septic Shock Resistant to Catecholamines
Seher Erdoğan, Mehmet Boşnak
doi: 10.14744/nci.2016.24085  

17.
Antiagregan İlaç Kullanımı Proksimal Kolon Kanserinde Erken Tanı Nedeni midir?
Does Antiaggregant Administration Lead to Early Diagnosis in Proximal Colon Cancer?
Ulaş Aday, Ebubekir Gündeş, Hüseyin Çiyiltepe, Durmuş Ali Çetin, Kamuran Cumhur Değer, Selçuk Gülmez, Aziz Serkan Senger, Emre Bozdağ
doi: 10.14744/nci.2017.80148  

18.
Total diz artroplastilerinde kliniğimizde uygulanan analjezi rejimlerinin retrospektif değerlendirilmesi
Evaluation of analgesic regimens in total knee artroplasty, retrospective study
Serkan Tulgar, Onur Selvi, Özgür Şentürk, Talat Ercan Şerifsoy, Selim Şanel, Sertaç Meydaneri


19.
İmmun Trombositopenik Purpura Tanısı ile İzlenen Hastalarda Çölyak Hastalığı Sıklığının Araştırılması ve Literatür ile Karşılaştırılması
Investigation of Celiac Disease in Patients Followed by Immun Thrombocytopenic Purpura Diagnosis and Comparison with Literature
Hakan Sarbay, Halil Kocamaz, Mehmet Akın, Bayram Özhan
doi: 10.14744/nci.2017.07279  

20.
İstanbulda Bir Üniversitede Beslenme Ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Ortoreksiya Nervoza Eğilimleri
Orthorexia Nervosa Trends Among Students Of Nutrition And Dietetics Department At A University In Istanbul
Betül Karakuş, Seyhan Hıdıroğlu, Neşe Keskin, Melda Karavuş


21.
Öğün sıklığı ve kalori kısıtlamasının sıçanlarda antioksidan sistem üzerine olumlu etkileri
Positive effects of meal frequency and calorie restriction on antioxidant systems in rats
Hasan Basri Savas, Fatih Gultekin, İbrahim Metin Ciris
doi: 10.14744/nci.2017.21548  

22.
Kliniğimizde Takip ve Tedavi Edilen İnvajinasyon Vakalarının Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Follow-up and Treated Invagination Cases in Our Clinic
Bora Barut, Hüseyin Yönder, Kemal Barış Sarıcı, Fatih Özdemir, Volkan İnce


23.
Aorto-Koroner Bypass Cerrahisi Sonrasında Postoperatif Atriyal Fibrilasyonu Tahmin Etmede Monosit HDL Oranının Rolü
The Role Of Monocyte to HDL ratio to predict Postoperative Atrial Fibrillation After Aorto-Coronary Bypass Grafting
Ahmet İlker Tekkeşin, Mert İlker Hayıroğlu, Regayip Zehir, Ceyhan Türkkan, Muhammed Keskin, Göksel Çinier, Ahmet Taha Alper
doi: 10.14744/nci.2017.53315   
©NCI 2016. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.
LookUs & Online Makale