ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
Evaluation of predictive power of laboratory markers in diagnosis of acute appendicitis in elderly [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. Ahead of Print: NCI-93457 | DOI: 10.14744/nci.2019.93457  

Evaluation of predictive power of laboratory markers in diagnosis of acute appendicitis in elderly

Savaş Bayrak1, Cihad Tatar1, Ekrem Çakar1, Sukru Colak1, Mehmet Emin Gunes2, Kemal Tekeşin3, Bünyamin Gürbulak1, Erdem Kinaci1, Mert Mahsuni Sevinc1
1Istanbul Research and Training Hospital, Istanbul / Turkey
2Bakirkoy Sadi Konuk Research and Training Hospital, Istanbul / Turkey
3Umraniye Research and Training Hospital, Istanbul / Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to analyze the predictive value of preoperative laboratory findings in acute appendicitis forin geriatric patients aged over 65 years.
METHODS: We enrolled 4121 patients. Retrospective evaluation was made of the demographic features and preoperative laboratory values such as white blood cell, neutrophil, lymphocyte counts, platelet counts, mean platelet volume and bilirubin values, and postoperative pathological data of the patients from the electronic file system. The neutrophil/white blood cell and neutrophil/lymphocyte ratios were calculated. Patients were divided into two groups as geriatric (≥65 years old, n=140) and non-geriatric (<65 years old, n=3981)
RESULTS: The white blood cell, lymphocyte counts, and neutrophil/white blood cell ratio were significantly higher in the non-geriatric group(p<0.001, p=0.013, p=0.021, respectively). Neutrophil and platelet counts were higher in the non-geriatric group, but this difference was not statistically significant (p=0.073, p=0.072, respectively). A higher neutrophil/lymphocyte ratio was determined in the geriatric group, but the difference was not significant (p=0.176). According to the optimum cut-off value of 12.11x103/µL for white blood cell, specificity and sensitivity values of 65.4% and 57.9% were calculated, respectively; the AUC value was 0.632±0.024 (p<0.001). ROC analysis was used to calculate the optimum cut-off values of neutrophil/white blood cell ratio, lymphocyte, and mean platelet volume, but the diagnostic accuracy of these tests was inadequate with an AUC of <0.6.
DISCUSSION AND CONCLUSION: White blood cell values higher than 12.11x103/µL were predictive for acute appendicitis in geriatric patients. The other parameters were not predictive, and further studies are necessary.

Keywords: Acute appendicitis, geriatric patients, laboratory parameters.


Yaşlılarda akut apandisit tanısında laboratuvar belirteçlerinin tanısal gücünün değerlendirilmesi

Savaş Bayrak1, Cihad Tatar1, Ekrem Çakar1, Sukru Colak1, Mehmet Emin Gunes2, Kemal Tekeşin3, Bünyamin Gürbulak1, Erdem Kinaci1, Mert Mahsuni Sevinc1
1Istanbul Research and Training Hospital, Istanbul / Turkey
2Bakirkoy Sadi Konuk Research and Training Hospital, Istanbul / Turkey
3Umraniye Research and Training Hospital, Istanbul / Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı 65 yaş ve üzeri yaşlı hastalarda akut apandisitin preoperatif laboratuvar bulgularının prediktif değerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemizde akut apandisit tanısı ile appendektomi yapılan 4121 hastanın demografik özellikleri, lökositpreoperatif laboratuvar değerleri (nötrofil, lenfosit, trombosit sayısı, ortalama trombosit hacmi ve bilirubin değerleri) ve postoperatif patolojik verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Nötrofil/lökosit oranı ve nötrofil/lenfosit oranları hesaplandı. Hastalar geriatrik (65 yaş ve üzeri, n=140) ve geriatrik olmayan (65 yaş altı n=3981) olmak üzere 2 gruba ayrıldı.
BULGULAR: Geriatrik olmayan grupta lökosit, lenfosit sayıları ve nötrofil/lökosit oranı anlamlı olarak yüksek bulundu (sırasıyla p <0,001, p = 0,013, p = 0,021). Nötrofil ve trombosit sayıları geriatrik olmayan grupta daha yüksekti, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (sırasıyla p = 0,073, p = 0,072). Geriatrik grupta (n=140) daha yüksek bir nötrofil/lenfosit oranı belirlendi, fakat fark anlamlı değildi (p = 0,176). Lökosit için 12.11x103 / µL optimum kesme değerine göre, % 65,4 ve% 57,9'luk özgüllük ve duyarlılık değerleri hesaplandı, AUC değeri 0,632 ± 0,024 idi (p <0,001). Nötrofil/lökosit oranı, lenfosit ve 'ortalama trombosit hacminin optimum kesme değerlerini hesaplamak için ROC analizi kullanıldı, ancak bu testlerin tanısal doğruluğu <0,6 olan AUC ile yetersizdi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Geriatrik hastalarda akut apandisit için 12.11x103 / µL'den yüksek lökosit değerleri öngörülmüştür. Diğer parametreler öngörücü değildi ve bu konuda daha fazla çalışma yapılası gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Acute appendicitis, geriatric patients, laboratory parameters.
Corresponding Author: Savaş Bayrak


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.