ISSN 2148-4902
e-ISSN 2536-4553
 

Volume : 6 Issue : 2 Year : 2019

 
Anti-HDV seroprevalance among patients with previous HBV infection [North Clin Istanb]
North Clin Istanb. 2018; 5(2): 132-138 | DOI: 10.14744/nci.2018.01328  

Anti-HDV seroprevalance among patients with previous HBV infection

Abdurrahman Sahin1, Suzan Gurocak1, Nurettin Tunc1, Ulvi Demirel1, Orhan Kursat Poyrazoglu1, Handan Akbulut2, Mehmet Yalniz1, Zulal Asci Toraman2, Ibrahim Halil Bahcecioglu1
1Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Firat University, Division of Gastroenterology, Elazig, Turkey
2Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Firat University, Elazig, Turkey

INTRODUCTION: This prospective study aimed to determine the prevalence of anti-HDV seropositivity among subjects who had previous hepatitis B virus (HBV) infection.
METHODS: Subjects who were admitted to the gastroenterology inpatient clinic of our hospital between August 2016 and July 2017 were screened for previous HBV infection. The subjects who had HBV serology compatible with resolved HBV infection were recruited in the study, and the seroprevalance of anti-HDV was studied. Participants answered a short questionnaire regarding their family history of chronic hepatitis B (CHB) and chronic hepatitis D (CHD) infection and risk factors for transmission. Subjects who were anti-HDV positive were recalled for a control visit, and HBV-DNA and HDV-RNA were assayed in the blood samples of the responders.
RESULTS: Among 554 subjects who had previous HBV infection, 53 (9.6%) were anti-HDV positive. The mean age was 63.1±15.4 years in the anti-HDV-positive group and 65.9±15.6 years in the anti-HDV-negative group (p=0.19). The most common risk factor for both groups was dental procedures (89% vs 80%, p=0.33). Anti-Hbc IgG, anti-Hbs, and anti-HBeAg seropositivity did not differ between the anti-HDV-positive and -negative groups (for all, p>0.05). Although HDV-RNA was not detectable in all studied samples, only one subject had detectable HBV-DNA in the anti-HDV-positive group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study highlighted the prevalence of anti-HDV among subjects who had resolved HBV infection. Long-term follow-up studies, including after the resolution of both infections, are needed to explore HBV–HDV interactions and the behavioral patterns of these viruses.

Keywords: Anti-HDV, HBV-DNA, HDV-RNA, previous HBV, transmission route.


HBV enfeksiyonu geçiren hastalarda Anti-HDV seroprevalansı

Abdurrahman Sahin1, Suzan Gurocak1, Nurettin Tunc1, Ulvi Demirel1, Orhan Kursat Poyrazoglu1, Handan Akbulut2, Mehmet Yalniz1, Zulal Asci Toraman2, Ibrahim Halil Bahcecioglu1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilimdalı
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu prospektif çalışmanın birinci amacı geçirilmiş Hepatit B virüs (HBV) enfeksiyonu olan bireylerde Anti-HDV serolojik pozitifliğini saptamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağustos 2016 ile Temmuz 2017 arasında hastanemiz Gastroenteroloji kliniğine başvuran hastalar, geçirilmiş HBV enfeksiyonu açısından tarandı. Geçirilmiş HBV enfeksiyonu ile uyumlu serolojisi olan bireyler çalışmaya alındı ve Anti-HDV çalışıldı. Katılımcılar, kronik hepatit B (KHB) ve kronik hepatit D (KHD) enfeksiyonları aile öyküsü ve bulaşma risk faktörleri ile ilgili kısa bir anket cevapladı. Anti-HDV sonucu pozitif olan bireyler kontrol vizitine çağırıldı ve HBV DNA ile HDV RNA kontrol vizitine gelenlerin kan numunelerinde test edildi.
BULGULAR: Geçirilmiş HBV enfeksiyonu olan 554 bireyden 53’ünün (%9,6) Anti-HDV sonucu pozitifti. Ortalama yaş Anti-HDV pozitif grupta 63,1±15,4 yıl, yaş Anti-HDV negatif grupta 65,9±15,6 yıldı (p=0.19). Her iki grupta da en sık saptanan risk faktörü dental işlemlerdi (%89’a karşı %80, p=0,33). Anti-Hbc IgG, Anti-Hbs ve Anti-HBe pozitifliği Anti-HDV pozitif grup ile Anti-HDV negatif gruplar arasında farklı değildi (tümü için, p>0,05). Çalışılan tüm örneklerde HDV RNA negatif olmasına karşın, Anti-HDV pozitif grupta bir hastada HBV DNA saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, geçirilmiş HBV enfeksiyonu olan bireylerde Anti-HDV prevalansına dikkat çekilmektedir. Her iki enfeksiyonun çözülmesinden sonra dahil olmak üzere, HBV-HDV etkileşimlerini ve bu virüslerin davranış şekillerini açıklamak için uzun süreli takip çalışmaları gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anti-HDV, HBV DNA, HDV RNA, geçirilmiş HBV, bulaş yolu


Abdurrahman Sahin, Suzan Gurocak, Nurettin Tunc, Ulvi Demirel, Orhan Kursat Poyrazoglu, Handan Akbulut, Mehmet Yalniz, Zulal Asci Toraman, Ibrahim Halil Bahcecioglu. Anti-HDV seroprevalance among patients with previous HBV infection. North Clin Istanb. 2018; 5(2): 132-138

Corresponding Author: Abdurrahman Sahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar



 
©NCI 2019. Bu sitenin tüm hakları Istanbul Kuzey Klinikleri’ne aittir.